Asuntorakentaminen piristynyt - toimitilarakentamisessa vielä hiljaista

Alppikylä
26. huhtikuuta 2011

Asuinrakentaminen Helsingissä on jatkunut kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa edelleen vilkkaana. Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien sekä rakenteilla olevan että valmistuneen
tuotannon määrä on kasvanut ensimmäisellä neljänneksellä viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Myös asuinrakentamisen tänä vuonna aloitettujen rakennustöiden määrä on pysynyt
suhteellisen suurena vähenemisestä huolimatta. Toisaalta toimitilarakentamisessa on menossa hiljainen vaihe. Toimitilarakentamiseen myönnettyjen lupien sekä aloitettujen ja rakenteilla olevien
rakennusten määrä on vähentynyt viime vuodesta. Toimitilarakentamisen hiljeneminen heijastuu myös kokonaisrakentamiseen, sillä sekä myönnettyjen lupien että aloitettujen rakennustöiden kokonaismäärä Helsingissä on laskenut viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä samoin kuin viime vuoden viimeisestä neljänneksestä.

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä julkaisu on ilmestynyt.
http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/11_04_20_Tilastoja_11_Vihavainen.pdf

Julkaisun toimittaa Helsingin kaupungin tietokeskus