SRV Yhtiöt toteuttavat Kalasataman keskuksen

Kalasatama
12. toukokuuta 2011

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.5. kokouksessaan Kalasataman keskuksen kilpailun voittajaksi SRV Yhtiöt Oyj ja hyväksyi Kalasataman keskuksen toteutussopimusehdotuksen. 

Ehdotuksesta keskusteltiin. Samalla kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään keskuksen toteuttamista koskevaan sopimukseen tarvittaessa muutoksia, lisäyksiä ja täsmennyksiä edellyttäen, ettei sopimuskokonaisuus muutu olennaisesti toisenlaiseksi.

Esityslistaan

Katso asian valtuustokäsittely videona Helsinki-kanavalta

Lue lisää Kalasataman keskuksesta