Pisara-radan yleissuunnitelma nähtävillä

Pasila
13. toukokuuta 2011

Liikennevirasto on laatinut yhteistyössä sidosryhmien kanssa Pisara-radan yleissuunnitelman. Pisara-rata on Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, jossa junat kulkevat kahdessa vierekkäisessä kalliotunnelissa. Rata sisältää uusia maanalaisia rautatieasemia 3–5 asemaa hankevaihtoehdosta riippuen. Radan pituus on noin 7–10 km.

Yleissuunnitelma-aineisto on nähtävillä 13.5.–13.6.2011 ratalain (110/2007) 22 §:n mukaisesti Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16. Mahdolliset muistutukset yleissuunnitelmasta tulee osoittaa Helsingin kaupunginhallitukselle, ja ne toimitetaan kirjaamoon viimeistään 13.6.2011 klo 16.00 mennessä. Kirjaamon osoite on PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Helsingissä 13.5.2011  Hallintokeskus