Kaupunki kysyy asukkailta Laajasalon tuhoutuneen sillan uusimisesta

Kruunuvuorenranta
18. toukokuuta 2011

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto kaipaa asukkailta mielipiteitä siitä, pitäisikö Mikonpojanpolun tuhoutuneen kävelysillan tilalle rakentaa uusi silta. Laajasalontien ylittävä silta tuhoutui viime marraskuussa, kun nostolaite ylhäällä ajanut kuorma-auto törmäsi siihen.

Vanha silta oli kevytrakenteinen. Sen puukantta kannattelivat 20 metriä pitkät teräspalkit. Mahdollinen uusi silta on suunniteltu vankemmaksi, betonirakenteiseksi sillaksi. Sen alustava kustannusarvio on yli satatuhatta euroa. Onnettomuuden aiheuttajan vakuutus korvaa tuhoutuneen sillan arvon, mutta korvaussumma ei riitä uuden sillan rakentamiseen. 

Kaupunki on jo saanut muutamia kannanottoja siltaan liittyen. Toisaalta on tiedusteltu uuden sillan rakentamisen ajankohtaa ja toisaalta on esitetty, että uutta siltaa ei tarvita, vaan rahat tulisi käyttää johonkin tärkeämpään kohteeseen. Liikennesuunnitteluosaston mukaan silta ei ole enää yhtä tarpeellinen kuin sen rakentamisen aikoihin 80-luvun loppupuolella, jolloin silta oli merkittävä osa lasten koulureittiä Sarvaston koululle. Sittemmin koulu on lakkautettu.

Keskusteluun sillan tarpeellisuudesta voi osallistua kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla osoitteessa www.ksv.hel.fi/keskustelut 6. kesäkuuta asti.

Mielipiteen voi toimittaa myös kirjeellä tai sähköpostilla kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai helsinki.kirjaamo@hel.fi. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 6. kesäkuuta mennessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan on tarkoitus käsitellä asiaa vielä ennen kesää. Käyty keskustelu ja mielipiteet esitellään lautakunnalle asian käsittelyn yhteydessä. Jos uutta siltaa ei rakenneta, rahat voidaan käyttää jonkin muun liikenneturvallisuutta parantavan hankkeen toteuttamiseen.