Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arvioinnissa tehdään lisäselvityksiä

Kruunuvuorenranta
01. kesäkuuta 2011

Ympäristövaikutusten arviointi etenee hiukan aikataulustaan myöhässä. Samalla on käynnistetty kansainvälinen siltakilpailu, joka tuottaa myös osaltaan aineistoa arviointiin.

Kansainvälisellä suunnittelukilpailulla Helsinki haluaa houkutella maailman parhaat siltaosaajat suunnittelemaan uutta raitiotie-, pyöräily- ja jalankulkuyhteyttä kantakaupungin kainalossa sijaitsevan Kalasataman ja merellisen Kruunuvuorenrannan välille. Siltayhteys muodostuisi vähintään kahdesta sillasta, joista pisin olisi toteutuessaan jopa kaksi kilometrisenä Suomen pisin silta.  Varsinainen kilpailualue on Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välillä. Kilpailu on osa designpääkaupungin ohjelmaa.

”Hanke on merkitykseltään ja mittakaavaltaan poikkeuksellinen. Kansainvälisellä siltakilpailulla etsitään maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti vaativaan ympäristöön paras ekologinen ratkaisu”, tuomariston puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri sanoo.

Sauri korostaa, ettei päätöstä sillan rakentamisesta ole tehty. ”On kuitenkin päätetty selvittää, millainen siltayhteys saataisiin ja mikä olisi mahdollista.” Kilpailua markkinoidaan laajasti. Kiinnostuneiden suunnittelutiimien tulee ilmoittautua 3.8. mennessä ja ilmoittautuneiden joukosta valitaan 5 - 10 osallistujaa kilpailuun. Varsinainen kilpailuaika on 19.9. - 22.1.2012. Kun siltaehdotukset on jätetty sisään, ne tulevat nähtäville ja avoimesti kommentoivaksi helmikuussa sekä näyttelytila Laiturille että Internet-sivuille. Yleisön antamasta palautteesta tehdään kooste, joka annetaan tuomariston käyttöön. Kilpailu ratkennee kesäkuussa 2012. Kilpailussa on varauduttu myös tarvittaessa toiseen vaiheeseen jolloin ratkaisu saataisiin vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lisää aiheesta www.kruunusillat.fi
Seuraa Kruunusillat -suunnittelukilpailua Twitterissä
Kruunusillat Facebookissa 

Vesijoukkoliikennettä ja köysirataakin tutkitaan

Kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen tilaama vesijoukkoliikenneselvitys valmistunee kesäksi. Työ on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta reilusti inhimillisten syiden takia. Selvityksen tuloksia päästään esittelemään sidosryhmille kesälomien jälkeen ja selvityksen pohjalta muodostetaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittava vaihtoehto.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on puolestaan teettänyt mahdollisesta köysiratavaihtoehdosta oman selvityksen. Tähän selvitykseen voi tutustua HSL:n Internetsivuilla

Ympäristövaikutusten arviointi

Koska siltakilpailun käynnistyminen ja vesijoukkoliikenneselvitys ovat viivästyneet alkuperäisestä aikataulusta myöskään ympäristövaikutusten arviointiprosessia ei ole voitu vielä jatkaa. Kevään ja kesän aikana tehdään kuitenkin arviointiohjelman mukaisia lisäselvityksiä nykytilanteen kartoittamiseksi. Lisätietoa hankitaan mm. alueen muuttolinnuista, kalastosta, pohjaeliöistä sekä meren pohjasedimenteistä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely jatkuu loppuvuodesta, jolloin varsinainen arviointityö alkaa. Tämän vaiheen ympäristövaikutusten arviointien tulokset kootaan arviointiselostukseen. Työn käynnistymisestä ja osallistumisen järjestämisestä tiedotetaan erikseen.

Helsinngissä on tutkittu jo pitkään mahdollisuuksia saada keskustasta sujuva joukkoliikenneyhteys suunnitteilla olevaan Kruunuvuorenrannan asuinalueelle ja sitä kautta aina Laajasaloon asti. Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin vuonna 2010.