Gunillankallion arkkitehtuurikilpailu ratkesi Kruunuvuorenrannassa

Kruunuvuorenranta
20. joulukuuta 2011

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston järjestämällä arkkitehtuurikilpailulla etsittiin korkeatasoisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja asumisoikeusasuntojen ja hitasasuntojen rakentamiseksi Kruunuvuorenrannan uuteen kaupunginosaan.

Kilpailutontit sijaitsevat alueen pääkadun Koirasaarentien eteläpuolella upeassa kallioisessa rinnemaastossa. Alueella on hyvä maapohja. Koirasaarentiestä tulee leveä väylä, jonka keskellä kulkevat raitiovaunut. Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välille on kaavailtu myös siltayhteyttä. Kruunuvuorenrantaan tuodaan kansainvälisellä suunnittelukilpailulla myös valotaidetta.
 
Kilpailukortteleihin 49046/1 ja 2 rakennetaan yhteensä 5 asuinkerrostaloa joihin sijoittuu yhteensä noin 170 asuntoa. Lisäksi kilpailutonttien viereiselle vuokratalotontille sijoittuu noin 60 asuntoa. Asuntojen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2015.Kilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy, Playa Arkkitehdit Oy, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy.
 
Palkintolautakunta muodostui kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä rakennuttajana toimivan Att:n edustajista. Kilpailijoiden valitsemana palkintolautakunnan jäsenenä toimi arkkitehti, professori Ilmari Lahdelma.
 
Palkintolautakunta päätti jakaa ensimmäisen palkinnon ehdotusten ”NX10” ja ”Frank&Beans” kesken. Nämä kaksi ehdotusta arvioitiin parhaiten yhdistelmänä toteuttavan tonttien kahta erilaista rakennustyyppiä. ”NX10” toi lamellitaloon hyvin asuttavan idean H-mallisesta asuntopohjasta ja ”Frank&Beans” taas kauniisti kalliorinteeseen istuvan uudentyyppisen pistetalon. Kunniamaininnan saanutta ehdotusta ”Gunilla” kiiteltiin omintakeisesta, jopa vauhdikkaasta julkisivuarkkitehtuuristaan sekä oivaltavasta lamellirungon muotoilusta.
 
Palkintolautakunta suositteli ehdotusten ”NX10” ja ”Frank&Beans” ottamista jatkosuunnittelun pohjaksi kilpailutonteilla. ”NX10” ehdotuksen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy ja ehdotuksen ”Frank&Beans” Playa Arkkitehdit Oy. Kunniamaininnan saaneen ehdotuksen ”Gunilla” tekijä on Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, jota esitetään suunnittelijaksi kilpailutonttien viereiselle vuokratalotontille.
 
Jaettu 1. palkinto:
 
NX10 työryhmä Anna Brunow, Anni Vanha-Patokoski, Hanna Myöhänen, Jenni Leinonen, Anne Lehtinen
Frank&Beans työryhmä Johanna Ojanlatva, Veikko Ojanlatva, Ulla Seppä, Tuukka Vuori, Annika Väisänen
 
Kunniamaininta:
Gunilla: työryhmä Selina Anttinen, Vesa Oiva, Riku Rönkä, Kaisa Llintula, Jussi Kalliopuska, Lauri Virkola, Tomi Itäniemi, Teemu Halme, Malin Blomqvist