Kurkimoision asuntoalueen rakentaminen alkaa

Vuosaari
17. tammikuuta 2012

Vuosaaren Kurkimoisioon alkaa tämän vuoden aikana nousta uusi asuntoalue. Tällä hetkellä enimmäkseen mäntymetsää kasvava kalliorinne muotoutuu pientalovaltaiseksi noin 400 asukkaan uudistaajamaksi. Tuleva, runsaan kolmen hehtaarin kokoinen pientaloalue sijaitsee Pohjois-Vuosaaressa, Kurkimoisionpuiston ja Kallvikintien välissä. Eteläisenä naapurina on vanha omakotialue.
 
2–3 kerroksiset pienkerrostalot ryhmitellään uusien katujen varsille, joita ovat Aitiopaikka, Ensi parvi, Permanto, Permantokuja, Esirippu ja Piippuhylly, Piippuhyllynkuja ja Kuiskaajanpolku.
 
Aitiopaikka on kaksiajoratainen kokoojakatu, joka johtaa Kurkimoision hidaskatumaiselle asuntoalueelle. Aitiopaikan ajoradan leveys on 4,5 metriä. Ajoratojen väliin tulee pysäköintipaikkoja.  Aitiopaikan etelä- ja pohjoispuolella on yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet. Muilla kaduilla kevyt liikenne kulkee ajoradalla.
 
Ajoradat ja yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet päällystetään pääosin asfaltilla. Aukioiden pintamateriaali on harmaata betonikiveä. Ensi parven jalkakäytävä on betonikiveä. Pysäköintipaikat päällystetään mustalla betonikivellä. Permannon, Permantokujan, Esiripun eteläosan ja Piippuhyllyn reuna-alueet pinnoitetaan nurmikivellä.
 
Katualueet valaistaan normaaleilla pylväsvalaisimilla. Aitiopaikalle, Ensi parvelle ja Piippuhyllylle istutetaan katupuita.

Katujen rakentamista edeltää puusavotta
 
Jotta katuja ja kunnallistekniikkaa päästään rakentamaan, on edessä väistämätön metsän raivaus. Tulevan katu-, vesi- ja viemäriverkoston reiteiltä aloitetaan puiden poistaminen ja maarakentaminen alkuvuonna 2012.
 
Kurkimoision rakentaminen merkitsee huomattavaa maisemallista muutosta ja puuston ja muun kasvillisuuden vähenemistä rakennettavaksi valmistelluilla alueilla. Kurkimoisionpuiston rinnelehto harvinaisine kasvilajeineen säilytetään.
 
Alueen asemakaava on lainvoimainen ja yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelmat 16.6.2005.
 
Verkkotiedotteessa (www.hkr.hel.fi/ajankohtaista) on linkki alueen katusuunnitelman koostepiirustukseen