Alppikylän alikululle rahaa lähiörahastosta

Alppikylä
14. elokuuta 2012

Helsingin kaupungin lähiörahastosta myönnetään tänä vuonna rahaa useisiin esikaupunkialueilla tehtäviin parannuksiin. Vuoden 2012 talousarviossa on lähiörahastolle varattu 7 000 000 euroa.

Alppikylän ja Jakomäen yhdistävän alikulun kunnostus sai rahaa 200 000 euroa. Tällä summalla alikulun viihtyisyyttä parannetaan seinäreliefillä ja valaistuksella. Hanke on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.

Rahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen. Lähiöiden arvostuksen nostamiseen pyritään parantamalla alueen viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.

Määräajan loppuun mennessä keväällä 2012 kahdeksan virastoa oli ehdottanut yhteensä 34 hanketta rahoitettavaksi lähiörahastosta. Hankkeet ovat yhteiskustannuksiltaan 6,3 milj. euroa.

Alikulusta aiemmin kirjoitettua

Kaupunginhallituksen esityslista ja päätös