Kalasataman keskuksen väliaikaiset liikennejärjestelyt siirtyvät

Kalasatama
22. elokuuta 2012

Kalasataman keskuksen rakentamisen edellyttämät väliaikaiset liikennejärjestelyt siirtyvät. Liikennejärjestelyt toteutetaan, kun asemakaavasta jätetty valitus on käsitelty ja kaava on saanut lainvoiman. Tarkkaa aikataulua on tässä vaiheessa mahdoton sanoa, mutta järjestelyjä ei toteuteta ainakaan tämän vuoden aikana.

Liikennejärjestelyt koskevat Itäväylän liikenteen siirtämistä väliaikaiselle sillalle ja Hermannin rantatien liikenteen ohjaamista uudelle reitille.

Kevyen liikenteen järjestelyt Kulosaaren sillalla jatkuvat nykyisellään. Kevyt liikenne kulkee ainoastaan sillan eteläisellä reunalla.

Kalasataman keskus valmistuu metroaseman ympärille vuoteen 2021 mennessä. Keskuksen toteuttaa SRV, joka rakentaa kaupallisen keskuksen ja siihen liittyvät kuusi asuintornia, hotellitornin ja toimistotornin. Keskukseen rakennetaan myös kaupungin omistukseen tulevia julkisia tiloja ja kunnallistekniikkaan kuuluvia rakenteita. Helsingin kaupunki vuokraa keskuksesta sosiaali- ja terveysaseman tilat. Keskuksesta muodostuu Kalasataman asuin- ja työpaikka-alueen sydän, jonka rakentamisessa tehdään julkisen ja yksityisen sektorin saumatonta yhteistyötä.