Kalasatamaan rakennetaan älykästä energiajärjestelmää

Kalasatama
27. elokuuta 2012

Älykkäiden energiajärjestelmien mallialueella Helsingin Kalasatamassa rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa. Samaan aikaan rakentamisen kanssa alueella kehitetään energiatehokasta ja älykkäitä ratkaisuja hyödyntävää energiajärjestelmää. Esimerkiksi korkeiden tornitalojen asunnot jäähdytetään ekotehokkaalla kaukojäähdytyksellä, ja sähkönjakelua tasapainottaa suuri sähkövarasto.

Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy kehittävät yhteistyössä ABB:n ja muun kumppaniverkoston kanssa uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan energiankäytön sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen.

”Kalasataman rakennuttajille tarjotaan esimerkiksi mahdollisuutta yhteistyöhön kiinteistökohtaisessa energian tuotannossa. Suomessa ei ole vielä käynnistynyt mittavampia aurinkoenergian hyödyntämishankkeita, vaikka mahdollisuuksia siihen olisi”, toteaa lokakuun alussa toimitusjohtajaksi siirtyvä Pekka Manninen Helsingin Energiasta. ”Laitteiden ja talteenottoteknologian kehittyessä aurinkosähkö voi saada Suomessakin merkittävän roolin”.

Voiko sähköä varastoida?

Sähköenergian varastointi on tärkeä osa älykästä energian tuotannon ja kulutuksen tasapainon hallintaa, jossa voidaan joustavasti huomioida paikallisesti tuotetun aurinko- ja tuulisähkön sekä kulutuksen vaihtelut. Varastointi mahdollistaa sähköverkon joustavan käytön ja voi varmistaa sähkön saatavuuden myös poikkeustilanteissa. Kalasatamaan rakennettavaan uuteen sähköasemaan on kehitteillä sähkövarasto, jonka purkauskapasiteetti vastaa noin 4000 aurinkopaneelin huipputehoa.

”Kalasatama on kansainvälisestikin merkittävä älykkään sähköverkon mallialue ja hyvä esimerkki suomalaisesta teknologiaosaamisesta. Tulevaisuuden sähköverkko vaatii älyä, jotta kykenemme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen integroimisesta verkkoon”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä sanoo.

Kalasatama sijaitsee Helsingin ydinkeskustan kainalossa meren rannalla. Se tulee tarjoamaan 2030-luvun alkuun mennessä 8 000 työpaikkaa ja kodin noin 20 000 helsinkiläiselle.

Helenin sivuille