Honkasuon rakentamista valmistellaan

Honkasuo
30. elokuuta 2012

Malminkartanon Honkasuolle rakennetaan puutalojen kaupunkikylä 1 600 asukkaalle. Alueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.8.2012 ja kunnallistekniikan rakentamista valmistellaan.

Honkasuon rakentaminen käynnistyy itäosasta, jonne nousee omakotitaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja. Aloitusalueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vuoden 2013 alussa.

”Asuntorakentamisen on suunniteltu alkavan vuoden 2013 puolivälissä. Honkasuolle on asemakaavassa osoitettu myös tontti päiväkotia ja peruskoulun alaluokkia varten. Näiden rakentamisaikataulua ei ole vielä päätetty”, kertoo projektinjohtaja Kimmo Kuisma Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Honkasuolla painotetaan ekologisesti kestävää rakentamista. Alue on hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Asemakaavassa on annettu määräyksiä matalaenergiarakentamisesta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Puurakentamisella ja aloituskortteleiden ekokriteereillä pyritään pienentämään hiilidioksidipäästöjä. Hulevesien hallinnassa suositaan luonnonmukaisia viivytysmenetelmiä. Honkasuon kevytkaukolämpöjärjestelmä on uusi tekninen sovellus. Puistojen viljelypalstoilla asukkaat voivat kasvattaa lähiruokaa.

Honkasuon ensimmäisiä talonrakentajia ovat Oy Timber Frame Ltd, Kuhmon Puuelementti Oy sekä Rakennus-Sauma Komulainen Ky.

Honkasuo sijaitsee Malminkartanon pohjoisosassa ja rajautuu Vantaan Myyrmäkeen. Alueen eteläpuolella on Malminkartanon täyttömäki virkistysalueineen. Honkasuo on osa Kuninkaankolmion aluetta. Tulevaisuudessa tätä Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteistä seudullista projektialuetta yhdistää mahdollisesti Kehä II:n jatke, jonka on suunniteltu kulkevan kalliotunnelissa Honkasuon ali.