Kaikki hakijat ovat saamassa Alppikylästä kaupunkipientalotontin

Alppikylä
06. syyskuuta 2012

Kiinteistölautakunta käsittelee tänään Alppikylän 28 kaupunkipientalotontin varaukset.

Kaikki tämän kierroksen hakijat ovat esityksen mukaan saamassa tontin. Tämän jälkeen jää vielä 34 kaupunkipientalotonttia varaamatta.

Kokouksen esityslista (Alppikylän asia kohta 9)