Markkinaoikeus hylkäsi valituksen Kruunusillat-kilpailun jutussa

Kruunuvuorenranta
06. syyskuuta 2012

Kruunusillat-kilpailusta markkinaoikeuteen tehty valitus on hylätty. Siltakilpailun käynnistyminen on lähes vuoden myöhässä yhden kilpailuun valitsemattomaksi tulleen tahon valituksen vuoksi.

Markkinaoikeus katsoo päätöksessään, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan siten julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, että asiassa tulisi harkittavaksi hankintalaissa säädetyn seuraamuksen määrääminen. Valitus on näin ollen hylättävä.

Siltakilpailun käynnistämistä valmistellaan. Mukaan päässeille tiimeille on tiedotettu asiasta.

Koko päätös on luettavissa markkinaoikeuden verkkosivuilla.