Helsinkiläisiltä kysytään osallistumiskokemuksista

Alppikylä
07. syyskuuta 2012

Miten kiinnostuneita ja tyytyväisiä helsinkiläiset ovat Helsingin kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon? Sitä selvitetään kaupungin tietokeskuksen kuntademokratiakyselyssä, joka tehdään 2900:lle otokseen valitulle helsinkiläiselle. Kysely on myös avoinna verkossa, ja mahdollisimman monen helsinkiläisen toivotaan vastaavan siihen.

Kyselyssä selvitetään samalla helsinkiläisten käyttämiä osallistumistapoja ja niiden vaikuttavuutta. Vastauksia hyödynnetään, kun demokratiaa ja osallistumista kehitetään. Tulokset julkaistaan tämän vuoden lopulla ja kootaan raportiksi.
 
Kyselyyn voi vastata 28. syyskuuta asti verkko-osoitteessa http://www.ks-konsultointi.fi/kuntademokratia2012