Östersundomin aurinkoenergiaratkaisuja pohditaan syksyn työpajoissa

Östersundom
01. lokakuuta 2012

Syys- ja lokakuussa toteutettavassa Östersundom-klinikassa pohditaan uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamisen tavoitteita, haasteita ja mahdollisuuksia asiantuntija-alustusten pohjalta. Östersundomissa tavoitellaan aurinkosähköä ja -lämpöä sekä muuta uusiutuvaa energiaa hyödyntävää energiatehokasta rakennettua ympäristöä.

Klinikka on osa Östersundomin kehittämiseen liittyvää tutkimusohjelmaa Cleantech ja ERA17 julkisissa innovatiivisissa investoinneissa, jossa on mukana Helsingin kaupunki, Helsingin Energia, Lahden tiede- ja yrityspuisto ja joukko energia-alan yrityksiä. 

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n vetämään Östersundom-klinikkaan osallistuva Östersundomin aluerakentamisprojektin johtaja Ari Karjalainen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolta kertoo, että Helsingin visiona on luoda Östersundomiin ”ekotehokkain pohjoinen kaupunki”.

”Tätä visiota lähdetään toteuttamaan yhteistyössä yritysten ja käyttäjäasiakkaiden kanssa tavoitteena resurssitehokkuuteen kannustava kokonainen ekosysteemi. Avainajatuksena on ’enemmän vähemmällä’ -periaate, jossa keskeisellä sijalla on aurinko- ja muun uusiutuvan energian hyödyntäminen käyttäjäystävällisellä tavalla”, Karjalainen linjaa.

Esimerkkinä visioiduista energiahankkeista Östersundomissa Karjalainen mainitsee Porvoonväylän varren kaavailtuun energiakäytävään mahdollisesti sijoitettavan uusiutuvan energian hyödyntämiseen perustuvan hybridivoimalan, joka tuottaisi verkkoon sekä sähköä että lämpöä.

Toinen käytännön esimerkki liittyy ajatukseen rakentaa aurinko- ja maalämmön käyttöön perustuva asuinalue, jossa hyödynnettäisiin aurinkolämpökeräimillä varustettuja rakennuselementtejä.

Energiaratkaisut huomioon jo kaavoitusvaiheessa

Östersundomiin suunnitellaan usean kymmenen tuhannen asukkaan puutarhakaupunkia. Parhaillaan on menossa yleiskaavavaihe. Asemakaavavaiheeseen edetään vuoden 2013 puolella.

Yhtenä Östersumdom-klinikan tavoitteena on varmistaa, ettei kaavoituksessa suljeta ennalta pois tulevaisuuden kannalta tärkeitä energiantuotantovaihtoehtoja. Aluevarauksilla kaavaan voidaan mahdollistaa muun muassa juuri erityyppiset energiaratkaisut.

Östersundom-klinikan työhön osallistuu rakennuttajien, kiinteistönkehittäjien, rakennusliikkeiden, energiayhtiöiden ja aurinkoenergiaan erikoistuneiden yritysten sekä Helsingin kaupungin ja ympäristöministeriön edustajia. Klinikka toimii kolmessa työpajassa.

Työpajojen aiheotsikoita ovat muun muassa kaupunkisuunnittelu, energia ja energiahuolto sekä liiketoiminta, yritykset ja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (T&K&I). Näitä osa-alueita yhdistävänä tarkastelunäkökulmana työpajoissa on korostetusti aurinkoenergian hyödyntäminen Östersundomin uusien kaupunginosien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Östersundom-klinikan työskentely huipentuu 23. lokakuuta järjestettävään tulosseminaariin, joka on avoin alan ammattilaisille sekä Östersundom-projektin sidosryhmien edustajille.

Teksti: Thomas Micklin
Kuva: Pirjo Mailammi