Helsingin kaupungin talousarvioehdotus 2013

Östersundom
04. lokakuuta 2012

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen: Vastuullista välittämistä

”Maltillinen menokehitys ja velkaantumisen hillitseminen ovat kaupungin taloudenpidon keskeisimmät tavoitteet”, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo vuoden 2013 talousarvioehdotuksestaan.

Talousarvioehdotus turvaa helsinkiläisille peruspalvelut. Kaupungin ja helsinkiläisten tulevaisuutta rakennetaan investoimalla uusiin kaupunginosiin ja ympäristöystävälliseen joukkoliikenteeseen. 
 ”Suomalainen hyvinvointimalli on murroksessa. Valtiovallan hankkeet kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi tulevat muuttamaan merkittävästi kuntien toimintaa. Tulevaisuudessa toimintaa säädellään kasvavassa määrin erilaisilla takuilla ja mitoituksilla. Kunnat ovat entistä enemmän hyvinvointimme vastuunkantajia”, Jussi Pajunen toteaa.
Kunnallisveroprosentti ei nouse ensi vuodelle eikä talousarvioehdotus sisällä palvelujen leikkauksia. Talousarvioehdotuksen loppusumma on 4,5 miljardia euroa.

Asukkaita kuunnellen

Tuottavuuden lisääminen on edelleen kaupungin tavoitteena. Palvelurakenteita uudistetaan, organisaatiota kevennetään, sähköisiä palveluja lisätään ja tilankäyttöä tehostetaan. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen jatkuu, palvelut tuodaan lähemmäksi helsinkiläisiä, asiointi helpottuu ja hoitoketjuja sujuvoitetaan.
Helsinki perustaa yrittäjyyden edistämiskeskuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. ”Helsingin kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan myös yrittäjyyden edistämistä perinteisen yritysneuvonnan lisäksi”, Pajunen sanoo.
Helsingin asukasluku on yli 600 000. Työttömyysaste on hieman edellisvuotta korkeampi, heinäkuussa 8,9 prosenttia. Työttömyyden hoitamisen painopisteinä ovat nuoret ja maahanmuuttajat.  ”Kaupunki valmistelee yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista Helsingissä”, Jussi Pajunen sanoo.
Lisäksi talousarvioehdotuksessa on kahden miljoonan erillismääräraha maahanmuuttajien työllistämiseen.
Kaupunginjohtaja haluaa kehittää Helsinkiä elinvoimaisena, hauskana ja viihtyisänä kaupunkina.
”Helsinki toimii vuorovaikutuksessa helsinkiläisten kanssa. Ensi vuonna on luvassa monia demokratiaa lisääviä hankkeita kuten osallistuvan budjetoinnin kokeiluja,  ja nuorten Ruuti-järjestelmää vakiinnutetaan aitona vuorovaikutusvälineenä ”, Jussi Pajunen sanoo.

Niukka verotulojen kehitys jatkuu

Talousarvioehdotus on tehty tilanteessa, jossa Euroopan talous on kriisissä ja ennustettavuus on huono. Syksyllä 2012 tulleet lukuisat ilmoitukset yritysten irtisanomisista saattavat heikentää kuntien lähivuosien verotulonäkymiä.  
Verotulojen ennakoidaan kasvavan 2,2 prosenttia vuonna 2013. Kunnallisveron tuotto on kaupungin tuloista noin 2 359 miljoonaa euroa eli 52 prosenttia. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 275 miljoonaa euroa eli kuusi prosenttia tuloista. Kiinteistöveron arvioidaan tuottavan 197 miljoonaa euroa eli neljä prosenttia tuloista.
Julkisen talouden tasapainotus vähentää Helsingin valtionosuuksia. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän Helsingissä 270 miljoonaa euroa eli kuusi prosenttia tuloista. Vähennystä vuoteen 2012 on noin 27 miljoonaa euroa.
Muita merkittäviä tuloja kaupunki arvioi saavansa tonttien myynnistä 94 miljoonaa euroa ja tonttien vuokrauksista 158 miljoonaa euroa.

Maltillista menojen kasvua

Talousarviossa kaupungin toimintamenot kasvavat kustannusten nousun verran eli noin 2,8 prosenttia.
Kaupungin toimintamenot ovat talousarvioehdotuksessa 4,5 miljardia euroa. Kaupungin menoista lähes puolet eli hieman alle 2,1 miljardia euroa käytetään sosiaali- ja terveysviraston palveluihin, erikoissairaanhoitoon ja toimeentulotukeen. Opetusviraston osuus menoista on 14 prosenttia eli 634 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatusviraston osuus on 8 prosenttia eli 347 miljoonaa euroa ja se sisältää lasten päivähoidon, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan.
Rakennus- ja ympäristötoimen vastuulla on tiivistyvä kaupunkirakenne, julkinen ympäristö ja rakennetun kaupungin pitäminen käyttökelpoisena 665 miljoonalla eurolla eli 15 prosentin osuudella toimintamenoista. Kaupunkisuunnittelun ja kiinteistötoimen osuus toimintamenoista on 7 prosenttia eli 308 miljoonaa euroa.
Helsinki tavoittelee talouden tasapainoa, jolla turvataan palvelut sekä kasvun ja kehityksen edellytykset asukkaille ja kaupungissa toimiville yrityksille.

Uudet kaupunginosat rakentuvat – muusta kaupunkiympäristöstä huolehditaan  

Kaupunki investoi vuonna 2013 yhteensä 675 miljoonalla eurolla. Tästä summasta perustoimintojen investoinnit ovat 449 miljoonaa euroa ja liikelaitosten investoinnit 226 miljoonaa euroa.
Investointien taso on kasvanut edellisvuoden talousarviosta 9 miljoonalla eurolla eli 1,4 prosenttia. Vuonna 2014 investointimenot kasvavat 771 miljoonaan euroon ja vuonna 2015 investointien ennakoidaan olevan 883 miljoonaa euroa. Nousun aiheuttaa erityisesti Helsingin Energian mittavat investoinnit, jotka eivät näy vielä vuonna 2013.
Merkittävä osa investoinneista kohdistuu Pasilan ja Kruunuvuorenrannan rakentamiseen Jätkäsaaren ja Kalasataman ohella. Uusissa kaupunginosissa tehdään esirakentamista ja rakennetaan puistoja ja katuja. Vuonna 2013 Pasilaan on varattu 23 miljoonaa euroa, Kalasatamaan 23 miljoonaa euroa ja Länsisatamaan 18 miljoonaa euroa.
Kaiken kaikkiaan kolmen vuoden aikana Pasilan rakentamiseen on varattu 101 miljoonaa euroa, Kalasatamaan 85 miljoonaa euroa ja Länsisatamaan 60 miljoonaa euroa.
Talonrakennusinvestointeihin vuonna 2013 on varattu yhteensä 183 miljoonaa euroa. Summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on varattu runsaat 61 miljoonaa euroa, korjaushankkeisiin runsaat 121 miljoonaa euroa.

Painopisteenä ympäristöystävällinen joukkoliikenne

Vuosina 2013–2015 eli taloussuunnitelmakaudella HKL:n kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä 410 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 HKL hankkii uusia metrovaunuja 86,7 miljoonalla eurolla, uudistaa metron kulunvalvontaa 34 miljoonalla eurolla, peruskorjaa Itäkeskuksen metrovarikkoa 19 miljoonalla eurolla, Koskelan raitiovaunuvarikkoa 12 miljoonalla eurolla sekä rakentaa Jokeri 2 -tunnelia ja -joukkoliikenneväylää 17 miljoonalla eurolla. 

Arkipäivässä mukana  

Kaupunki kunnostaa ja korjaa kymmeniä päiväkoteja ja koulurakennuksia ensi vuonna.  
Rahallisesti suurimmat uudisrakennushankkeet ovat Lapinlahden sairaala-alue, Kulosaaren ala-aste ja korttelitalo, Viikinmäen korttelitalo, Malmin sairaala ja itäinen yhteispäivystyssairaala, päiväkoti Meritähti Vuosaaressa ja Staran työtukikohta Jätkäsaaressa.
Liikuntarakentamiseen on varattu 13 miljoonaa euroa ja summasta käytetään 10 miljoonaa liikuntapaikkojen perusparannuksiin. Suurin yksittäinen korjaus on Oulunkylän tekojääradan pinnoituksen ja valaistuksen peruskorjaus sekä Käpylän liikuntapuistossa ja Töölön Kisahallissa tehtävät korjaustyöt. Lähiliikuntapaikkoja perustetaan Vesalan, Roihuvuoren ja Konalan liikuntapuistoihin. 
Kaupunki varautuu jatkossa osallistumaan Olympiastadionin peruskorjaukseen yhdessä valtion kanssa.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen keskustelee Facebookissa kaupunkilaisten kanssa Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousarvioehdotuksesta tänään torstaina 4.10.2012 klo 16–18.
Mukaan pääsee Facebookissa osoitteessa: www.facebook.com/talousarviokeskustelu.

Lisätietoja
• http://www.hel.fi/talousarvio
• http://www.hel.fi/taske