Kruunusillat-kilpailu käynnistyi Helsingissä

Kruunuvuorenranta
31. lokakuuta 2012

Suunnittelukilpailu siltayhteydestä Laajasalon Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin on käynnistynyt. Kilpailuun osallistuvat kymmenen kansainvälistä ryhmää vierailivat Suomessa kilpailun aloitusseminaarissa. Kruunuvuorenselän ylittävä siltayhteys muodostuisi vähintään kahdesta sillasta, joista pisin voisi olla 1,2 kilometriä ja toteutuessaan Suomen pisin silta. Siltayhteys on tarkoitettu vain kevyelle liikenteelle ja raitiovaunuille sekä hälytysajoneuvoille. Kilpailussa on tehtävänä suunnitella siltayhteys Sompasaaresta Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan.

Siltakilpailuun ilmoittautui noin 50 kansainvälistä tiimiä viime syksynä. Kymmenen pääsi tiukan arvioinnin jälkeen mukaan varsinaiseen kilpailuvaiheeseen.

”Mukana on todella kovan luokan nimiä, ja osaamista on monelta alalta. Odotettavissa on hienoja suunnitelmia, joista varmasti saataisiin edustava ja paikkaan luontevasti sopiva uusi maamerkki Helsinkiin”, kertoo Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin johtaja Jari Tirkkonen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan siltaehdotuksia

Siltaehdotukset tulevat helmikuussa 2013 nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi näyttelytila Laiturille ja internet-sivuille. Yleisön antamasta palautteesta tehdään kooste, joka annetaan tuomariston käyttöön. Vasta sen jälkeen tuomaristo tekee päätöksen voittajasta.

Kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan suunniteltu siltayhteys koostuisi Kruunusillat-kilpailussa suunniteltavasta osiosta ja Liisankadun päästä Sompasaareen menevästä sillasta, jonka suunnittelusta vastaa rakennusvirasto. Kaupunkisuunnitteluvirasto on myös selvittänyt Liisankadun ja Sompasaaren väliselle siltayhteydelle vaihtoehtoista ratkaisua, jossa raitiovaunulinjasto ulotetaan Sompasaaresta Hakaniemeen.

Kruunuvuorenrannan tulevista liikenneyhteyksistä tehdään parhaillaan ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Liisankadun ja Sompasaaren välinen siltasuunnitelma ja Kruunusillat-kilpailun tulokset ovat arviointiaineistoa. Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa siltoihin perustuvasta raitiotieyhteydestä ja sen vaihtoehdoista vertailukelpoista tietoa päätöksentekoa varten.

Päätöstä siltayhteyden rakentamisesta ei ole tehty

Päätöstä siltayhteyden rakentamisesta ei ole tehty. ”Koska Helsinki haluaa suosia kestäviä liikennemuotoja, kuten raideliikennettä ja nostaa joukkoliikenteen palvelutasoa, on päätetty selvittää, millainen siltayhteys saataisiin ja mikä olisi mahdollista”, kilpailun tuomariston puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri sanoo.

Rakennettavalle Kruunuvuorenrannalle on tärkeää saada suora yhteys keskustaan. Kruunuvuorenrannan esirakentaminen ja ensimmäiset asuntohankkeet alkavat ensi vuonna. Silta lyhentäisi tuntuvasti matka-aikaa keskustaan.

Taustaa

Kansainväliseen Kruunusiltojen siltasuunnittelukilpailuun pyrki noin 50 kansainvälistä tiimiä eri puolilta maailmaa. Mukana oli hakijoita Australiasta, Belgiasta,  Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Kanadasta, Kreikasta, Ranskasta, Saksasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Suomesta, Tsekistä, Unkarista, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Kilpailu on osa designpääkaupungin ohjelmaa.

Kilpailuun osallistuvat kymmenen tiimiä aakkosjärjestyksessä:

Apia XXI S.A., Espanja
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu:
Oscar Ramon Ramos Gutierrez
Pääarkkitehti: Joan Roig i Duran

Arup, Hollanti
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Sander den Blanken
Pääarkkitehti: Ben van Berkel

Carlos Fernández Casado, S.L., Espanja
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Javier Muñoz-Rojas
Pääarkkitehti: Javier Manterola

Insinööritoimisto Pontek Oy, Suomi
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Juhani Hyvönen
Pääarkkitehti: Hanna Hyvönen

Knippers Helbig GmbH, Saksa
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Thorsten Helbig
Pääarkkitehti: Rob Torsing (Partner/Architect - Zwarts & Jansma Architects)

Ove Arup & Partners International Ltd, Iso-Britannia
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Ed Clark
Pääarkkitehti: Amanda Levete

Roughan & O'Donovan, Irlanti
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Tony Dempsey
Pääarkkitehti: Bruno Dumetier

Schüssler-Plan Ingenieurgesellschaft Berlin, Saksa
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Wolfgang Strobl
Pääarkkitehti: Dietmar Feichtinger

Setec tpi, Ranska
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Hamida Larbi-Rezig
Pääarkkitehti: Jean François Blassel

WSP Finland, Suomi
Pääsuunnittelija, siltasuunnittelu: Pekka Pulkkinen
Pääarkkitehti: Martin Knight

Lue lisää www.kruunusillat.fi