Kruunusiltojen jatkoyhteydelle monia vaihtoehtoja

Kruunuvuorenranta
02. marraskuuta 2012

Suunnittelukilpailu siltayhteydestä Laajasalon Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin on käynnistynyt. Kruunusillat-kilpailussa on tehtävänä suunnitella siltayhteys Sompasaaresta Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan. Siltayhteys on tarkoitettu vain raitiovaunuille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä hälytysajoneuvoille.

Kruunusillat-kilpailuun ei sisälly Sompasaaren ja keskustan välinen osuus Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteydestä. Kaupunkisuunnitteluvirasto selvittää tämän osuuden mahdollisia toteuttamistapoja. Vaihtoehdoiksi on muodostunut raitiotien kulkeminen Sompasaaresta Kalasataman kautta Hakaniemeen, siltayhteys Sompasaaresta suoraan Hakaniemeen tai siltayhteys Sompasaaresta Kruununhakaan. Kruununhaassa raitiotie voisi kulkea joko Liisankatua tai Pohjoisrantaa pitkin.
 
Selvitystyön taustalla on Hakaniemen osoittautuminen toimivaksi joukkoliikenteen solmukohdaksi. Hakaniemessä matkustajilla on mahdollisuus vaihtaa metroon, ratikkaan, linja-autoon ja tulevaisuudessa mahdollisesti Pisararadan myötä myös junaan. Selvitystyö valmistunee vuoden 2012 loppuun mennessä.
 
Vaikutukset arvioidaan ennen päätöksentekoa
 
Päätöstä siltayhteyden rakentamisesta ei ole vielä tehty. Päätöksenteon tueksi siltayhteyden ja muiden joukkoliikenneratkaisujen vaikutukset arvioidaan. Muita arvioitavia vaihtoehtoja ovat Kruunuvuorenselän alittava raitiotietunneli, erilaiset metrotunnelivaihtoehdot, vesiliikenneyhteys sekä mahdollisesti myös Kruunuvuorenrannan ja Hakaniemen välinen köysirata. Lisäksi nykytilanteen mukainen vaihtoehto eli bussiliikenne Herttoniemen metroasemalle on mukana arvioinnissa.
 
Varsinainen vaikutusten arviointityö alkaa ensi vuonna, ja päätöksiä joukkoliikenneyhteyden toteutuksesta voidaan tehdä vasta arviointityön valmistuttua, arviolta vuonna 2014.
 
Lue lisää Kruunusillat-kilpailusta: www.kruunusillat.fi