Sakarinmäen koulukeskuksen laajennus avaa ovet uusiutuvan energian käytölle

Östersundom
24. tammikuuta 2013

Kesällä 2014 valmistuva Sakarinmäen koulukeskuksen laajennus Östersundomissa tuo mukanaan myös uusiutuvan energian käytön koulun lämmityksessä.

HKR Rakennuttajan ja kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen kipparoiman koulun laajennushankkeen käytännön toteutus käynnistyy keväällä 2013. Hankkeen yhteydessä Helsingin Energia toteuttaa uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän lämmitysjärjestelmän koulukeskukseen.

Koulukeskuksen viereiseen rinteeseen rakennetaan yhteispinta-alaltaan 100–400 neliömetriä aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi keskuksen hiekkakenttien alle porataan noin sata maalämpökaivon reikää. Koulukeskuksen tarvitsema lämpö tuotetaan tulevaisuudessa jopa 80–100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.

Uusiutuvan energian pilottihanke Östersundomissa

Sakarinmäessä on kyse pilottihankkeesta, jolla Helsingin Energia testaa uudenlaisia uusiutuvan energian ratkaisuja, muun muassa aurinkoenergiaa, maalämpöä, biopolttoaineita ja lämmön varastointia. Koulukeskuksen energiajärjestelmän rakentaminen onkin ensimmäinen askel laajemmasta Östersundomiin sijoittuvasta uusiutuvan energian tuotannon ja käytön kokeilusta.

Tällä hetkellä Helsingin Energia tuottaa lämmön Sakarinmäen koulukeskukseen koulurakennuksen vieressä sijaitsevan lämpölaitoksen avulla. Lämpölaitos käy kevyellä polttoöljyllä, mutta siinä voidaan käyttää myös bioöljyä.

”Sakarinmäen lämpölaitos, lämpövaraaja, aurinkolämpökeräimet ja maalämpöpumput muodostavat yhdessä lämmityksen hybridijärjestelmän”, määrittelee kehityspäällikkö Jouni Kivirinne Helsingin Energiasta. Hänen mukaansa myös nykyistä lämpölaitosta on tarkoitus hyödyntää uudessa kokonaisratkaisussa.

Uutta lämmitysjärjestelmää käytetään hyväksi myös Sakarinmäen koulukeskuksen opetuksessa. Oppilaille on järjestetty energiatietoisuutta lisääviä työpajoja ja opettajat ovat mukana suunnittelemassa, miten järjestelmä ja siitä saatava kulutustieto voidaan tehdä koulussa näkyväksi mielekkäällä ja oppimista tukevalla tavalla.

”Helsingin Energia on järjestänyt oppilaille ja päiväkotilapsille muun muassa työpajoja, joissa pyrittiin yhdistämään koulun arki ja energiantuotanto mahdollisimman sujuvasti ja mielenkiintoisesti”, Jouni Kivirinne kuvailee. Työpajat olivat osa Helsingin Energian ja Sakarinmäen koulukeskuksen ”Energiakaveri – Energikompis” -koululaisyhteistyötä.

Tilat yhteensä 550 oppilaalle

”Sakarinmäen laajennushankkeessa uusien koulutilojen bruttolisäys tulee olemaan noin 2 400 neliömetriä. Lisäksi myös nykyisiä tiloja muutetaan 870 neliömetrin osalta laajennetun koulun opetuksen tarpeisiin paremmin sopiviksi”, toteaa projektiarkkitehti Anneli Nurmi kiinteistöviraston Tilakeskuksesta.

Laajennuksen jälkeen koulussa voi toimia kuusi perusopetusryhmää myös 7.–9. luokkien oppilaille.

”Koulutilaa tulee olemaan yhteensä noin 550 oppilaan tarpeisiin. Nyt kouluissa on yhteensä noin 350 oppilasta. Päiväkodissa on 126 paikkaa. Monet tilat, esimerkiksi keittiö, ruokasali, liikuntasali, erikoisluokat ja oppilashuollon tilat ovat yhteisiä talon eri käyttäjille”, kertoo opetusviraston johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen.

Sakarinmäen koulukeskuksessa toimivat suomen- ja ruotsinkieliset ala-asteet, suomenkielinen yläaste sekä suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti. Myös Mikaelin seurakunnalla on vuokratiloja koulukeskuksessa. Seurakunnallekin rakennetaan laajennusosaan uudet tilat, kun seurakunnan nykyiset tilat muutetaan laajennustöiden yhteydessä koulutiloiksi.

Teksti: Thomas Micklin
Kuva: Pertti Nisonen