Östersundomista visio vihreän energian edelläkävijänä

Östersundom
28. helmikuuta 2013

Östersundom-klinikka toteutettiin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n klinikkamenettelyllä, jossa eri näkökulmat tulevat punnituksi kaikkien osapuolten tietoa lisäten. Osallistujina oli muun muassa Helsingin kaupungin, Helsingin Energian, Lahden tiede- ja yrityspuiston sekä energia-alan yritysten edustajia.

Klinikka tuotti konsepteja, näkemyksiä ja ideoita aurinkoenergian hyödyntämisestä Östersundomin kaavoituksen ja suunnittelun tueksi ja täydensi aiemmin toteutetun Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tuloksia erityisesti aurinkosähkön osalta. Lisäksi klinikka tuotti yleisiä ja Östersundomin energiaratkaisuja koskevia kuvauksia ja suosituksia.

Aurinkoenergiaa hyödyntävän kaupunkirakenteen suunnitteluperiaatteita käsiteltiin klinikassa asukkaiden, elinkeinoelämän, julkisten palveluiden, maankäytön, rakennuskannan, liikenteen, liikkumisen ja kuntatekniikan näkökulmista.

Kotimaisen aurinkoenergiaosaamisen lippulaiva

Pitkän aikavälin visiossa Östersundom nähtiin tulevaisuuden uusimpia tekniikoita ja palvelukonsepteja hyödyntävänä alueena ja toimijaryppäänä, joka voisi olla kotimaisen aurinkoenergiaosaamisen lippulaiva.

Östersundomin aluerakentamisprojektin tavoitteena on olla uuden yritystoiminnan ja innovaatioiden mahdollistaja. Alueella on potentiaalia kehittyä ilmastonmyötäisten urbaanien ratkaisujen edelläkävijäksi pohjoisen Euroopan alueella. Tähän päästään luomalla edelläkävijämarkkinat, jotka hyödyntävät tarjolla olevia ilmastonmyötäisiä energiaratkaisuja. Alue sopii hyvin uusiutuvan energian yrityspuiston kehittämiseen. Siellä olisi tilaa sekä tuotannolle että tutkimukselle ja kehittämiselle.

”Kiitettävä määrä ideoita”

”Östersundom profiloituu aurinkosähkön ja muunkin suoran aurinkoenergian hyödyntämisen koe- ja testialueeksi. Aurinkoenergian tuotanto-, varastointi- ja käyttötapoja pyritään selvittämään monipuolisesti. Aurinkosähköä ja -lämpöä tutkitaan sekä hajautetussa että keskitetyssä muodossa. Kaupungin tavoitteena oli, että klinikka tuottaisi lisää konkreettisia selvitys- ja rakentamiskohteita. Tässä tehtävässä klinikka toimikin hyvin. Ideoita kertyi kiitettävä määrä. Jatkossa niistä noukitaan Östersundomin hankkeisiin ja kokonaisuuteen parhaiten sopivat”, toteavat Östersundomin aluerakentamisprojektin johtaja Ari Karjalainen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta ja projektipäällikkö Matti Visanti kaupunkisuunnitteluvirastosta raportin yhteisessä lausunnossaan.

Näin visioidaan syksyllä 2012 työskennelleen Östersundom-klinikan tulosraportissa, joka julkistettiin tammikuussa 2013:

• Östersundomista suunnitellaan kestävän kehityksen kärjessä kulkeva vihreän energian puutarhakaupunginosa.
• Sen rakennuksissa hyödynnetään pääosin uusiutuvaa energiaa.
• Östersundomin projektialueita tarkastellaan nettonollaenergia-periaatteella, jossa tuotettaisiin uusiutuvaa energiaa vastaava määrä kuin alueen rakennuksissa tarvitaan.
• Östersundomista tulisi pitkälti energia-omavarainen.

Teksti: Thomas Micklin

Östersundom-klinikan tulosraportti kokonaisuudessaan tästä linkistä