Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma nähtävillä 29.3. asti

Östersundom
08. maaliskuuta 2013

Helsingille laadittavan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos on nähtävillä 29. maaliskuuta asti. Ohjeellinen suunnitelma linjaa, miten Helsingin vesihuoltoa kehitetään seuraavien kymmenen vuoden aikana. Nähtävillä on lisäksi luonnos toiminta-alueesta, jonne vesihuolto ulotetaan vuodesta 2014 lähtien.
 
Lähivuosina Helsingin vesi- ja viemäriverkoston laajentamisen painopiste on uusissa rakentuvissa kaupunginosissa Länsisatamassa, Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja Kuninkaantammessa. Tulevaisuudessa Östersundom on Helsingin merkittävin maankäytön ja vesihuollon kehittämisalue. Koska alueen suunnittelu on vasta alussa, vesihuollon kehittämissuunnitelmassa annetaan lähinnä jatkosuunnittelua koskevia ohjeita.
 
Helsingissä lähes kaikki asukkaat ovat vesihuollon piirissä. Vesihuollon laajentumistarpeet aiheutuvat kaupungin kasvun ohella virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta kaupungin rannikkoalueilla ja saaristossa. Suunnitelmassa esitetään, että Vasikkasaareen ulotetaan vesi- ja viemäriverkosto saaren virkistys- ja matkailukäytön edetessä. Kallahdenniemi, itäinen saaristo, osia Uutelanniemestä sekä Seurasaaren eteläosa ja Kallahdenniemi ovat alueita, joilla vesihuollon toteutustavat selvitetään tarkemmin.
 
Helsingin vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan lisäämällä veden- ja jätevedenpuhdistuksen sekä runkojohtojen kapasiteettia ja saneeraamalla olemassa olevia verkostoja.
 
Keskustelutilaisuus 14.3. Laiturilla
 
Vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueen luonnokset ovat esillä 29.3.2013 asti näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11–13, sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3. Luonnoksiin voi tutustua myös verkossa osoitteessa www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt. Aiheesta järjestetään lisäksi keskustelutilaisuus torstaina 14.3. klo 17–19 näyttelytila Laiturilla vanhalla linja-autoasemalla Kampissa.
 
Samanaikaisesti Helsingin suunnitelman kanssa on laadittu seudullinen vesihuollon kehittämissuunnitelma pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n yhteistyönä. Seudullinen suunnitelma kattaa vesihuollon tarjonnan jokaisen HSY-jäsenkaupungin alueella. Pääosasta Helsingin vesihuoltoa vastaa HSY.

 
Vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos:
http://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2013_kaavakuvat/2013_003073_vhks_luonnos.pdf

Toiminta-alueen luonnos:
http://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2013_kaavakuvat/2013_003073_vhks_liitteet.pdf 
 
Vesihuollon seudullinen kehittämissuunnitelma:
http://www.hsy.fi/vesi/kehittamissuunnitelmat/Sivut/default.aspx