Natura-arvioinnin tulokset mukaan Östersundomin suunnitteluun

Östersundom
18. maaliskuuta 2013

Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen Natura-arviointi on valmistunut. Myös Östersundom-toimikunta on nimetty toimikausiksi 2013-2014.

Natura-arvioinnin perusteella Natura-alueen eheys heikentyisi merkittävästi, jos Östersundomin alue toteutuisi kaavaluonnoksen mukaisesti. Yleiskaavassa pyritään tulokseen, jossa kaavan vaikutukset eivät heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja. Arvioinnin tuloksia ja yleiskaavan tavoitteita sovitetaan yhteen jatkosuunnittelussa. Lue lisää arvioinnista www.yhteinenostersundom.fi -sivuilta

Östersundomia suunnitellaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyönä. Östersundom-toimikuntaan on nimetty jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2013–2014.