Östersundomissa suunnitteilla suuri maanhankinta

Östersundom
16. huhtikuuta 2013

Helsingin kaupunki suunnittelee suurta noin 94 hehtaarin maakauppaa, joka lisäisi huomattavasti kaupungin maanomistusta Östersundomissa.

Landbon pientaloalueen itäpuolelle kaavailtu uusi asuinalue olisi kaupan jälkeen lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaupunki saisi myös huomattavan maa-alueen Östersundomin keskeltä Uuden Porvoontien varrelta sekä 36 hehtaaria vettä Karhusaaren lähistöltä. Maanhankinta helpottaisi alueen kaavoitusta ja toteutusta.

Alueet ovat nykyisin yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki maksaisi niistä noin 14,5 miljoonaa euroa. Kiinteistölautakunta käsittelee kauppaa koskevan esityksen tekemistä kaupunginhallitukselle.
 
Seuraa päätöksentekoa kiinteistöviraston sivuilla