Sipoo saa uuden bussilinjaston

Östersundom
21. toukokuuta 2013

HSL luo Sipooseen nykyistä selkeämpää bussilinjastoa, joka tarjoaa parempia yhteyksiä etenkin Sipoon sisällä sekä ruuhka-aikojen ulkopuolella. HSL valmistautuu Sipoossa myös uudenlaiseen joukkoliikenteen järjestämistapaan, joka antaa liikennöitsijöille lisää vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Tällä hetkellä HSL tilaa ja suunnittelee vain hyvin pienen osan Sipoon bussiliikenteestä, joka perustuu pitkälti niin sanottuihin siirtymäajan liikennöintisopimuksiin. Näistä huomattava osa päättyy kesäkuun 2014 lopussa. HSL:n hallituksen tänään hyväksymän Sipoon linjastosuunnitelman mukainen liikenne käynnistyy elokuussa 2014.

Uusi linjasto parantaa sipoolaisten mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolella, ja tarjontaa on entistä tasaisemmin eri aikoina. Samalla myös ilta- ja viikonloppuliikenne lisääntyy Nikkilän ja Söderkullan sekä Söderkullan ja Eriksnäsin välillä.
Laajoilla liikennöintiajoilla palvelevat linjat Itäkeskuksen ja Söderkullan välillä sekä reitillä Kerava–Talma–Nikkilä. Itäkeskuksessa voi vaihtaa metroon sekä HSL:n busseihin ja Keravalla junaan. Näitä linjoja liikennöidään joka päivä. Kaikkina viikonpäivinä ajetaan myös Nikkilän ja Söderkullan välillä sekä Söderkullan ja Eriksnäsin välillä. Täydentävää arkiliikennettä on välillä Rautatientori–Nikkilä. Lisäksi Sipoon kylistä ajetaan Nikkilään ja Söderkullaan koululaislinjoja, jotka palvelevat myös työmatkayhteyksiä.

Nykyisin Sipoosta tulevat bussilinjat päättyvät Helsingissä Kampin kaukoliikenteen terminaaliin. Jatkossa ne on perusteltua siirtää samoihin terminaaleihin muun HSL-liikenteen kanssa. Suunnitelmassa uudeksi terminaaliksi esitetään Rautatientoria, jonne johtavat bussikaistat nopeuttavat bussien kulkua Kamppiin vievään reittiin verrattuna.

Sipoolaiset mukana suunnittelussa

Sipoon linjastoa on suunniteltu vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Syksyllä 2012 HSL keräsi internet-kyselyllä tutkimusyhteisön, jossa mm. kartoitettiin Sipoon joukkoliikenteen nykytilaa asukkaiden näkökulmasta ja selvitettiin tulevaisuuden tarpeita. Tutkimusyhteisöön osallistui 134 sipoolaista.

Uusi hankintamalli käyttöön

Suunnitelman mukaisen linjaston liikennöintikustannukset ovat arviolta 4,35 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannustaso riippuu kuitenkin siitä, miten yhteyksissä voidaan hyödyntää Sipoon läpi ajavaa bussiliikennettä, jonka järjestäminen kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen toimivaltaan. HSL:n tarkoituksena on kilpailuttaa liikenne yhdessä ELY:n kanssa.

HSL soveltaa Sipoon suunnan bussiliikenteen hankinnassa uudenlaista, reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen kaltaista mallia. Liikennöitsijä suunnittelee aikataulut ja tuotannon HSL:n määräämien reittien ja palvelutasovaatimusten pohjalta ja tarjoaa kokonaishinnan liikenteelle. Ensimmäisenä vuonna liikennöitsijä saa kiinteän korvauksen. Seuraavina vuosina maksetaan kiinteä osuus ja matkustajamäärään perustuva osuus.