Sähköverkon rakentaminen aiheuttaa kaivutöitä kesäaikaan

Uutta Helsinkiä
27. toukokuuta 2013

Helen Sähköverkko Oy parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta uusimalla vanhaa ja rakentamalla uutta sähkönjakeluverkkoa vuosittain kymmeniä kilometrejä. Kesäkaudella 2013 merkittäviä työmaita on eri puolilla Helsinkiä.

Elinkaarensa päässä olevia 110 kV siirtoverkkokaapeleita uusitaan kesän aikana ja  varmistetaan sähköverkon hyvä käyttövarmuus. Suurjänniteverkon työt näkyvät Koskelantiellä Mäkelänkadun ja Kustaa Vaasan tien välillä sekä Kasarmitorin alueella.

 Keskijänniteverkon kaapeleita uusitaan ja uusia yhteyksiä rakennetaan mm. Mannerheimintiellä Töölönlahden kohdalla, Rusthollarintien ja Puotilantien ympäristössä Puotilassa sekä Helsinginkadulta Läntisen Brahenkadun ja Aleksis Kiven kadun kautta Pasilaan.

Kaivutyöt tehdään suurelta osin jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien kohdalla jalankulkua ja muuta liikennettä mahdollisimman vähän häiriten.

Helen Sähköverkko Oy pahoittelee töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: http://helen.fi/tyomaat