Vartiosaaren tulevaisuudesta laadittu kolme hahmotelmaa

Uutta Helsinkiä
27. toukokuuta 2013

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Vartiosaaresta kolme vaihtoehtoista maankäyttösuunnitelmaa. Niiden pohjalta laaditaan saaren jatkosuunnittelua ohjaavat suunnitteluperiaatteet.

Yhdessä hahmotelmassa Vartiosaarta kehitetään virkistysalueena ja kahdessa muussa vaihtoehdossa saareen esitetään virkistyspalveluiden lisäksi myös asumista. Asumisvaihtoehdoista toinen painottuu pientalovaltaiseen asumiseen. Tiiviimmässä asumisvaihtoehdossa on sekä kerros- että pientaloja.

Kaikissa vaihtoehdoissa Vartiosaari on yhdistetty silloilla Reposalmen yli Laajasaloon ja Ramsinsalmen yli Vuosaaren. Ramsinsalmen silta on suunniteltu kävelylle ja pyöräilylle sekä huoltoliikenteelle. Reposalmen sillalle pääsevät virkistysvaihtoehdossa vain jalankulkijat, pyöräilijät ja huoltoliikenne. Asumisvaihtoehdoissa silta on myös muun liikenteen käytössä.

Kaikille suunnitelmille on yhteistä arvokkaiden luontokohteiden ja huvila-alueen säilyttäminen sekä saarta kiertävä rantareitti. Saaren halki on suunniteltu kulkevaksi Vuosaaresta keskustaan johtava laadukas pyörätie eli itäinen baana. Virkistyspalvelut on suunnitelmissa sijoitettu pääosin nykyisiin, kaupungin omistamiin huviloihin.

Virkistysvaihtoehdossa saareen on ajateltu kaikille helsinkiläisille tarkoitettuja palveluita, kuten tanssilavaa, kesäteatteria ja siirtolapuutarhamökkejä. Huvilat olisivat virkistys- ja matkailukäytössä. Nykyiset luontokohteet, luontopolku ja laidunalueet säilyisivät.

Vaihtoehdoissa 2 000–7 000 asukasta

Pientalovaltaisen asumisvaihtoehdon tavoitteena on tiivis ja matala, moderni huvilakaupunki. Erityyppisten pientalojen lisäksi alueella olisi joitakin kerrostaloja pääkadun varressa. Asukkaita tässä vaihtoehdossa Vartiosaareen tulisi 2 000–4 000. Alueen joukkoliikenne hoidettaisiin busseilla. Virkistysalueet olisivat pääosin metsäisiä ja alueen keskellä sijaitsisi kosteikkopuisto.

Tiiviimpi vaihtoehto toisi Vartiosaareen 5 000–7 000 asukasta.  Vartiosaaresta tulisi merellinen kukkulakaupunki, jossa erityyppiset kerros- ja pientalot muodostavat omaleimaisia asuinalueita. Joukkoliikenne perustuisi bussiliikenteeseen tai keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta kulkevaan raitiotiehen. Saaren keskiosan laakso jäisi puistoksi ja viljelyalueeksi. Asuinaluetta halkoisi kolme puistoakselia, joilta on yhteys rannoille.

Molemmissa asumisvaihtoehdoissa rantoja kiertävää huvila-aluetta kehitettäisiin virkistys- ja julkisten palvelujen lisäksi asumiseen niin, että kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö säilyy. 

Vartiosaarelaiset saisivat palvelunsa pääosin Laajasalosta, mutta lähipalveluja, kuten päiväkoti, sijoitettaisiin Vartiosaareen. Uusia virkistyspalveluita voisivat olla esimerkiksi rantasaunat, uimapaikat ja pienvenesatama.   Aiheesta järjestetään keskustelutilaisuudet ja aineisto on nähtävillä. Katso tarkemmin kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta.