Päiväkodin uusien tilojen rakentaminen Vuosaaressa

Vuosaari
28. toukokuuta 2013

Vuosaaren päiväkoti Meritähden uusien tilojen rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesäkuussa. Kiinteistölautakunta käsittelee hankkeen urakoitsijoiden valintaa kokouksessaan 30.5.2013.

Uusi päiväkotirakennus nousee ostoskeskuksen läheisyyteen osoitteeseen Kivisaarentie 1. Päiväkoti jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan Isonvillasaarentiellä siihen saakka, kunnes uusi rakennus valmistuu kesällä 2014.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mukaan uudisrakennus on päiväkoti Meritähden kohdalla parempi ratkaisu kuin vanhan rakennuksen korjaaminen. Nykyisten tilojen kuntotutkimuksissa on löytynyt puutteita rakennuksen teknisen kunnon ja sisäilman laadun suhteen. Toimintaa haittaavat myös märkäeteisten puuttuminen ja tilojen epäkäytännöllisyys opetuksen kannalta.

Uuteen päiväkoti Meritähteen tulee noin 130 päivähoito- ja esiopetuspaikkaa. Rakentamisen kustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa.

Seuraa asian käsittelyä kiinteistöviraston internetsivuilta.