Suomalais-brittiläisen tiimin ehdotus voitti Kruunusillat-kilpailun

Kruunuvuorenranta
18. kesäkuuta 2013

Voittaja on kevyt ja maisemaan sopiva vinoköysisilta

Kruunusiltojen siltakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus Gemma Regalis. Ehdotuksen on tehnyt suomalais-brittiläinen WSP Finlandin kokoama työryhmä, jossa pääsuunnittelijoina toimivat DI Sami Niemelä ja DI Pekka Pulkkinen sekä pääarkkitehtina Martin Knight.

Voittaneen ehdotuksen pääsilta on vinoköysisilta. Vinoköysirakenteella sillasta on saatu hyvin kevyt ja ilmava. Yläpuolelta kannatettu sillankansi muodostaa näyttävän merellisen portin ulapalle. ”Ehdotuksen kiistaton ansio on sillan alapuolen avoimuus, mikä vähentää maisemaa katkaisevaa vaikutusta. Siltalinja kaartaa kauniisti ja kepeän tuntuisesti Kruunuvuorenselän yli”, sanoo tuomariston puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Helsinki suunnittelee merkittävää joukkoliikenneyhteyttä, joka yhdistäisi Kruunuvuorenrannan kantakaupunkiin. Kysymyksessä on raitiotie-, pyöräily- ja jalankulkuyhteys Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välille. Päätöstä sillan rakentamisesta ei ole tehty, mutta kilpailulla on haluttu selvittää, millaisia mahdollisuuksia on saatavilla.

Maisemaan sopiva, käytettävä ja kestävä silta

Kaikki loppusuoralle edenneet ehdotukset olivat korkeatasoisia. Kilpailutöitä arvioitiin seuraavien kriteerien mukaan: käytettävyys, kestävyys ja esteettisyys. Toiselle sijalle asetettiin kaksi ehdotusta: brittiläisen Ove Arup & Partners International Ltd:n ehdotus Filum Lucis, jonka pääsuunnittelija on Ed Clark ja pääarkkitehti Amanda Levete. Toiselle sijalle eteni myös Unda Arctica, jonka pääsuunnittelija on DI Juhani Hyvönen ja pääarkkitehti Hanna Hyvönen suomalaisesta Insinööritoimisto Pontek Oy:stä.

Kansainvälisellä siltakilpailulla etsittiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti vaativaan ympäristöön parasta ekologista ratkaisua.

Uusi kaupunginosa rakentuu

Laajasalon entisen öljysataman paikalle rakennettavassa Kruunuvuorenrannassa on kunnostettu maaperää, jotta rakentaminen voi alkaa. Katujen rakentaminen alkoi Koirasaarentiellä ja ensimmäiset asuntohankkeet alkavat ensi vuoden alkupuolella. Vuoteen 2025 mennessä Kruunuvuorenrantaan rakennetaan koti noin 11 000 asukkaalle, syntyy noin 1 000 työpaikkaa ja laajoja alueita jää puistoksi, luonnonsuojelualueeksi ja uimapaikoiksi virkistyskäyttöön. Silta lyhentäisi tuntuvasti matka-aikaa keskustaan. Voittanut ehdotus menee mukaan YVA-prosessiin, jossa käsitellään eri vaihtoehtoja liikenneratkaisuksi.

Lehdistökuvat

1. sija Gemma Regalis

http://aineistopankki.hel.fi/?cart=3160-kfgkeiceii&l=FI

http://laituri.hel.fi/fi/node/570/image_gallery

Gemma Regalis, WSP Finland, pääsuunnittelija: Sami Niemelä / Pekka Pulkkinen, pääarkkitehti: Martin Knight

Jaetulle 2. sijalle

http://aineistopankki.hel.fi/?cart=3161-mbjlbblhgl&l=FI

http://laituri.hel.fi/fi/node/566/image_gallery

Filum Lucis, Ove Arup & Partners International Ltd, Iso-Britannia, pääsuunnittelija: Ed Clark,
pääarkkitehti: Amanda Levete

http://laituri.hel.fi/fi/node/567/image_gallery

Unda Arctica, Pontek Consulting Engineers Ltd, Suomi, pääsuunnittelija: Juhani Hyvönen, pääarkkitehti: Hanna Hyvönen

Kruunusillat-kilpailu on edennyt seuraavalla tavalla:

27.5.2011 Kilpailu avattiin 30.9.2011 Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä yli 50 kansainvälistä siltasuunnittelutiimiä. Kilpailuun valittiin kymmenen kansainvälistä työryhmää.

Valitus markkinaoikeuteen

Kilpailun alku viivästyi suunnitellusta, koska yksi ei-valituksi tullut kilpailusta kiinnostunut valitti markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus ei muuttanut tehtyä päätöstä.

Ehdotukset esiteltiin helmikuussa 2013

Kymmenen kilpailuun osallistuneen ehdotukset esiteltiin Laiturilla ja kaupunkilaiset saivat kommentoida ehdotuksia. Yleisön antamasta palautteesta tehtiin kooste tuomaristolle.

Faktaa sillasta

Kruunusiltojen suunnittelukilpailussa oli tehtävänä suunnitella siltayhteys Sompasaaresta Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan. Kruunuvuorenselän ylittävä siltayhteys muodostuisi vähintään kahdesta sillasta, joista pisin voisi olla 1,2 kilometriä ja toteutuessaan Suomen pisin silta. Päätöstä sillan rakentamisesta ei ole tehty, vaan kilpailussa selvitetään, millaisia siltavaihtoehtoja olisi mahdollista saada.

Lisää siltakilpailusta

Kilpailusivusto (vain englanniksi)
Uutta Helsinkiä -sivusto
Katso myös kaikki kilpailuun osallistuneet siltaehdotukset
Kruunusillat Facebookissa
Twitterissä