Kalasataman jäteasema on valmistunut

Kalasatama
06. syyskuuta 2013

Kalasatamassa on valmistunut kaksi keskeistä Helsingin kaupungin tilaamaa rakennusurakkaa. SRV on luovuttanut Kalasataman jäteaseman putkikeräys Oy:lle ja metrosillan Helsingin kaupungin rakennusvirastolle.

Valmistunut maanalainen jäteasema palvelee koko Kalasatamaa. Putkikuljetusjärjestelmällä toimiva jätehuolto tyhjentää tulevaisuudessa alueen roska-autoista ja pitää jätteenkeräyksen käyttökustannukset pienempinä kuin perinteisellä roskien keruutavalla.

Täyttöluukusta mahtuu korkeintaan yksi 30 litran pussi kerrallaan. Mitään pitkiä tai kookkaita esineitä järjestelmään ei saa laittaa, vaan niiden paikka on kierrätyshuoneessa.

Edelliskesänä uusittu metrorata on ollut yksi vaativimmista teknisistä vaiheista Kalasataman keskuksen rakentamisessa ja massiivisin vastaava sillansiirto Suomessa.   Kalasataman keskuksen asemakaava sai lainvoiman kesäkuussa. Asemakaavan voimaantulon myötä on käynnistetty uudestaan valitusprosessin keskeyttämät vuokralais-, rahoitus- ja sijoittajaneuvottelut, joiden ratkeamisen myötä alas ajettuja työmaatoimintoja voidaan käynnistää uudelleen. Työmaan arvioidaan olevan toiminnassa laajamittaisesti vuonna 2014.

Kalasataman keskuksessa aloitetaan ensimmäisenä kauppa- ja elämyskeskus REDIn rakentaminen, jonka ensimmäisen vaiheen sekä ensimmäisten asuintornien arvioidaan valmistuvan 2017. Koko keskuksen arvioidaan valmistuvan 2022.

Lisää aiheesta:

Putkikeräysjärjestelmä