Ratasmyllyntie saa uudet jalkakäytävät ja pyörätiet

Myllypuro
23. syyskuuta 2013

Ratasmyllyntien puutteelliset kevyen liikenteen yhteydet paranevat kun uudet jalkakäytävät ja pyörätiet valmistuvat vuoden 2014 lopulla.

Ratasmyllyntie on 1970- ja 1980-luvuilla rakennettu paikallinen kokoojakatu, joka palvelee läpikulkuliikennettä Roihupellon teollisuusalueen ja Myllypuron välillä. Ratasmyllyntien varrella sijaitsevat tennishallikompleksi ja jäähalli. Tien eteläpäässä on painaumia ja kevyen liikenteen väylät ovat kapeita.

Ratasmyllyntien ajorata säilyy remontissa seitsemän metriä leveänä. Itäpuolen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie levennetään nelimetriseksi ja se rakennetaan eroteltuna, jolloin pyörätien leveys on 2,5 metriä ja jalkakäytävän leveys 1,5 metriä. Tien eteläpäähän sen länsipuolelle rakennetaan kolme metriä leveä jalkakäytävä. Molemmat joukkoliikennepysäkit saavat omat syvennyksensä. Länsipuolen pysäkin odotuskatos säilytetään ja pysäkille johtavalle suojatielle rakennetaan keskikoroke.

Myös Ratasmyllynkujan liittymä parannetaan. Työ alkaa syyskuussa ja valmistuu vuoden 2014 lopussa. Verkkotiedotteessamme on projektiin liittyvät suunnitelmakuvat. www.hkr.hel.fi/Ajankohtaista.