Östersundomin Kapellviken toipumassa jätevesivuodosta

Östersundom
04. lokakuuta 2013

Helsingin Östersundomissa sijaitseva merenlahti Kapellviken vaikuttaa toipuneen sinne 19.9.2013 kohdistuneesta jätevesivuodosta. Tuolloin Krapuojan varressa olevalla pumppaamolla tapahtui ylivuoto. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen saaman ilmoituksen mukaan arviolta 1600 m3 jätevettä päätyi Kapellvikeniin.

Ympäristökeskus on tehostetusti seurannut Kapellvikenin tilaa ylivuodon havaitsemisesta lähtien. Tutkimusten mukaan ympäristöön joutunut jätevesi laski merkittävästi Kapellvikenin happipitoisuutta ja heikensi veden hygieenistä laatua. Seurannassa jäteveden vaikutusten havaittiin ulottuvan koko Kapellvikenin alueelle.

Hygieenistä laatua kuvaavien bakteerien pitoisuudet ovat laskeneet seurannan aikana, ja lahden happitilanne on kohentunut lähes normaalille tasolle. Karhusaarentien sillan kohdalta 1.10.2013 otetussa vesinäytteessä ulosteperäisten bakteerien (E. coli) määrä oli 220 mpn/100ml, mikä alittaa esimerkiksi uimaveden laadulle asetetun raja-arvon (500 mpn/100ml). Tämä viittaa siihen, että jätevesiylivuoto ei enää vaikuta merkittävästi Kapellvikenin tilaan. Myös muiden mitattujen analyysien tulokset tukevat havaintoa ylivuodon merkittävän vaikutuksen päättymisestä.

Ympäristökeskus seuraa tilannetta ja jatkaa tarvittaessa näytteenottoa.