Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kruunuvuorenrannan asemakaavan

Kruunuvuorenranta
10. lokakuuta 2013

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 9. lokakuuta yksimielisesti Kruunuvuorenrantaa koskevan asemakaavan, joka mahdollistaa asuntojen rakentamisen merelliseen ympäristöön noin 12 000 asukkaalle.  Kaava koskee kortteleiden lisäksi puisto-, katu- ja vesialueita sekä venesatamaa.

Pääosalle alueesta on suunniteltu kerrostalovaltaisia asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria yhteispihoja. Se on tulevan Kruunuvuorenrannan kaupunginosan tehokkaimmin rakennettua aluetta.

Rakennusten korkeus laskee alueen itärantaa kohden, missä rakentaminen liittyy saaristomaisemaan. Alueen eteläosaan on osoitettu aluevaraus liikuntaviraston merelliselle tukikohdalle, jonka on määrä palvella koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Toistaiseksi hankkeelle ei ole varattu määrärahoja talousarviossa vuodelle 2013 eikä investointisuunnitelmassa vuosille 2013-2017.

Kaava-alueelle on mahdollista rakentaa 89 200 kerrosneliömetriä asuntoja, 2 400 kerrosneliömetriä toimitiloja sekä 1 200 kerrosneliömetrin kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti. Kaava-alueen kunnallistekniset kustannukset kaupungille ovat arviolta 17 miljoonaa euroa ja merellisen tukikohdan noin 13-15 miljoonaa euroa.

Kaava-alue tarjoaa asunnot noin 12 000 asukkaalle luonnonläheisellä ja merellisellä alueella. Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin osana. Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2013 ja asuntorakentaminen 2014.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue kuuluu laajempaan pääosin kerrostalovaltaiselle ja pientalovaltaiselle asumiselle osoitettuun alueeseen.

 

Asemakaavaehdotuksen nro 12130 kartta, päivätty 13.11.2012, muutettu 19.8.2013

Asemakaavaehdotuksen nro 12130 selostus, päivätty 13.11.2012, muutettu 19.8.2013

Havainnekuva, Kruunuvuorenranta, 19.8.2013

Havainnekuva, Haakoninlahti 2, 19.8.2013

Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 19.08.2013

Tehdyt muutokset 19.8.2013

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria