Laajasalon joukkoliikenneyhteyden ympäristöarvioinnissa yhdeksän vaihtoehtoa

Kruunuvuorenranta
14. lokakuuta 2013

Helsingin kantakaupungin ja Laajasalon välisen joukkoliikenneyhteyden ympäristövaikutukset arvioidaan yhdeksän päävaihtoehdon pohjalta. Arvioitavissa vaihtoehdoissa joukkoliikenne hoidetaan raitiovaunuilla, metrolla, liityntäbusseilla, köysiradalla ja bussilautalla.
 
Joukkoliikenneyhteys palvelee Laajasaloa ja erityisesti uutta Kruunuvuorenrannan 11 000 asukkaan asuinaluetta. Se helpottaa myös pääsyä kantakaupungista Korkeasaareen ja Kruunuvuorenrannan virkistysalueille.
 
Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2008 valita joukkoliikenneyhteyden jatkovalmistelun pohjaksi raitiotiehen ja siltoihin perustuvan ratkaisun. Kantakaupungin ja Kruunuvuorenrannan välisestä sillasta järjestetty suunnittelukilpailu ratkesi viime kesänä, mutta päätöstä sillan rakentamisesta ei ole tehty.
 
Ympäristövaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on, että koko arviointiprosessi olisi valmis ensi syksyyn mennessä.
 
Mukana myös autosilta ja köysirata
 
Arvioinnissa on mukana kaksi siltavaihtoehtoa raitiovaunuille. Kruunusillat-kilpailun voittajatyön mukaisessa vaihtoehdossa sillalla kulkevat raitiovaunut, pyöräilijät ja jalankulkijat. Toisessa vaihtoehdossa sillalla kulkevat myös autot.
 
Raitiovaunuille ja kevyelle liikenteelle tarkoitetusta sillasta tarkastellaan lisäksi alavaihtoehtoja, joissa raitiovaunut liikennöivät joko Hakaniemeen, Kalasatamaan tai keskustaan. Keskustaan raitiovaunut ajaisivat joko Liisankadun tai Pohjoisrannan kautta.
 
Siltojen lisäksi arvioidaan vaihtoehto, jossa raitiovaunut, pyöräilijät ja jalankulkijat kulkevat Korkeasaaren ja Laajasalon välin tunnelissa.
 
Metrovaihtoehtoja arvioinnissa on mukana kolme. Niissä metrojunat kulkevat Kampista Katajanokan kautta Laajasaloon tunnelissa tai Korkeasaaren ja Kruunuvuoren välin sillalla.
 
Yksi vaihtoehdoista on bussilauttayhteys Laajasalosta Katajanokalle tai muualle keskustaan. Lauttamatka Kruunuvuorenselän yli olisi osa bussien reittiä, ja matkustajat olisivat merimatkan ajan busseissa.
 
Arvioinnissa on mukana myös Laajasalon ja Hakaniemen välinen köysiratayhteys. Köysirata kulkisi Sompasaaren ja Korkeasaaren kautta.
 
Selvityksen niin sanottu nollavaihtoehto on Herttoniemen metroasemalle päättyvien liityntäbussilinjojen ulottaminen Kruunuvuorenrantaan.
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa punnitaan vaihtoehtojen vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, maisemaan, vesialueeseen, luontoon, viihtyisyyteen ja virkistysympäristöön.
 
Keskustelutilaisuus Laiturilla 21.10.
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää ympäristövaikutusten arvioinnista keskustelutilaisuuden maanantaina 21. lokakuuta näyttely- ja infotila Laiturilla vanhalla linja-autoasemalla Kampissa, Narinkka 2. Asiantuntijat ovat tavattavissa kello 17 alkaen ja varsinainen keskustelutilaisuus alustuksineen on kello 18–20.
 
Tilaisuuteen on pyydetty kantakaupungin ja Laajasalon asukasyhdistyksiltä, veneilyseuroilta sekä vesi-joukkoliikennettä ajavalta Stadin rantaryhmältä valmisteltuja puheenvuoroja näkökulmista, jotka tulisi arvioinnissa huomioida.    
 
 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma:
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2010-8_fi.pdfhttp://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2010-8_fi.pdfv
 
Kruunuvuorenrannan vesiliikenneselvitys:
http://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/legacy_files/vesiliikenneselvitys_kruunuvuorenranta.pdf
 
Kruunuvuorenrannan köysirataselvitys:
http://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/15_2011_koysirataselvitys.pdf
 
Kruunusillat-kilpailu:
www.kruunusillat.fi
http://laituri.hel.fi/kruunusillat
 
Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee/events#!/events/304704639669315/?context=create