Pisararadasta keskustellaan Laiturilla ja Linnanmäellä

Uutta Helsinkiä
21. lokakuuta 2013

Pisararadan asemakaavaluonnosta esitellään kolmessa tilaisuudessa loka–marraskuussa. Radan vaikutuksia Eläintarhan ja Alppipuiston alueeseen käsitellään 28. lokakuuta Linnanmäellä. Töölön ja keskustan osalta suunnitelmista keskustellaan 6. marraskuuta näyttelytila Laiturilla. Kruununhaan, Hakaniemen ja Kallion aluetta käsitellään Laiturilla 11. marraskuuta. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista löytyvät kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta osoitteesta www.hel.fi/ksv.
 
Asemakaavaluonnokseen voi lisäksi tutustua 21.10.–29.11. Töölön, Pasilan ja Kallion kirjastoissa, Laiturilla, Kaupungintalolla ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sekä viraston verkkosivuilla.
 
Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien tunnelirata, joka sujuvoittaa koko maan rautatieliikennettä. Toteutuessaan se tarkoittaa Helsingin seudun lähijunien siirtymistä omalle pisaranmalliselle raideosuudelleen Pasilan eteläpuolella. Pisararadan maanalaisia asemia suunnitellaan Töölöön, keskustaan ja Hakaniemeen.
 
Asemakaavalla varataan tila Pisararadan maanalaisille ja maanpäällisille rakenteille, kuten ratatunneleille, asemille ja niiden sisäänkäynneille, pelastus- ja huoltotunneleille sekä ilmanvaihtokuiluille. Ratatunneleiden suuaukot sijoittuisivat Eläintarhan ja Alppipuiston alueille. Rata-alue laajenisi Alppipuiston suuntaan kapealla kaistaleella noin 2 600 neliömetrin verran, mikä on noin viisi prosenttia koko puiston pinta-alasta.
 
Keskustan asema sijoittuisi Kampin ja Rautatieaseman väliin. Pääsisäänkäynnit sijaitsisivat Lasipalatsinaukiolla ja Narinkalla. Lisäksi sisäänkäyntejä tulisi Asematunneliin, Forumiin ja Kolmensepänaukion viereisiin rakennuksiin.
 
Töölön asema on suunniteltu rakennettavaksi Töölöntorin ja Mannerheimintien välille. Sisäänkäynnit sijoittuisivat Töölöntorin ympäristöön sekä Mannerheimintien ja Runeberginkadun risteyksen tuntumaan.  Hakaniemen asema rakennettaisiin metroaseman viereen, mikä mahdollistaa sujuvan vaihtoyhteyden lähijunista metroon. Pohjoiset sisäänkäynnit olisivat metron kanssa yhteisiä, ja eteläiset sisäänkäynnit tulisivat Hakaniementorin eteläosaan.
 
Rakennustöiden aikana tarvitaan työmaan käyttöön kullekin asemalle johtava työtunneli. Niiden kautta mm. kuljetetaan louhittu kiviaines ulos. Kaavaluonnoksessa esitetään kolmea työtunnelia, joista kaksi sijoittuu osittain nykyisiin tunneleihin. Töölön aseman työtunneliin ajettaisiin Savilan pumppaamon nykyisen tunnelin kautta. Hakaniemen aseman työtunnelissa hyödynnettäisiin Diakoniapuistossa olevaa väestönsuojan tunnelia. Keskustan asemaa varten rakennettaisiin uusi tunneli Siltavuorenrantaan. Tämä tunneli on kaavoitettu jo aiemmin keskustatunnelin ramppia varten.
 
Kaavaluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella valmistellaan asemakaavan muutosehdotus. Tavoitteena on, että se valmistuu ensi vuonna. Ehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa, ja lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.
 
Päätöstä Pisararadan rakentamisesta ei ole vielä tehty. Eduskunta voi tehdä päätöksen radan rakentamisesta aikaisintaan vuonna 2014.
 
 
Pisararadan kaavaluonnoksen aineisto
  
 
Pisararadan verkkosivut: www.liikennevirasto.fi/pisararata 
Pisararata Facebookissa: http://www.facebook.com/pisararata
 
 
Pisararadan kaavaluonnoksen keskustelutilaisuudet:
 
Eläintarhan ja Alppipuiston alue
28.10.2013 klo 18–20
Linnanmäen Poukama-seminaarisali, Tivolikuja 1
 
Töölön ja keskustan alue
6.11.2013 klo 18–20
Näyttelytila Laituri, Narinkka 2 (vanha linja-autoasema)
 
Kruununhaan, Hakaniemen ja Kallion alue
11.11.2013 klo 18–20
Näyttelytila Laituri, Narinkka 2 (vanha linja-autoasema)