Hekan asuntojen vuokriin maltilliset korotukset

Uutta Helsinkiä
22. lokakuuta 2013

Helsingin kaupungin aravuokra-asunnot omistavan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntojen vuokrat ovat ensi vuonna keskimäärin 10,80 euroa per neliö kuukaudessa. Keskimääräinen vuokra vuonna 2013 on ollut 10,55 euroa per neliö kuukaudessa, joten vuokrat nousevat vuodenvaihteessa keskimäärin 2,37 prosentilla.  Alue- ja kiinteistökohtaisesti vuokrankorotuksissa on tosin suuriakin eroja.

Kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella, jolloin asukkailta peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistönpidon ja hallinnon menot.

Hekan asuntojen pääomavuokria määritettäessä käytetään kohtuullista vuokrientasausta. Tasauksen määrään vaikuttavat eniten Helsingin sisäiset, sijaintiin perustuvat kalleusalueet sekä talojen suurten korjausten kustannusten pysyminen kohtuullisena kullakin alueella ja kussakin talossa.

Heka omistaa noin 44 000 vuokra-asuntoa Helsingissä. Hekan asunnoissa asuu yli 87 000 asukasta eli likimain 15 prosenttia helsinkiläisistä.