Tivolitien parkkipaikalle asumista – Linnanmäen alueen keskustelutilaisuus 28.10.

Uutta Helsinkiä
24. lokakuuta 2013

Tivolitien ja Viipurinkadun kulmassa sijaitsevalle pysäköintialueelle suunnitellaan uusia kerrostaloja. Linnanmäen pysäköinti siirtyisi maanalaiseen pysäköintilaitokseen, jonne avataan ajoyhteys Vauhtitien ja Tivolitien kautta. Lisäksi Alppipuiston länsireunaan suunnitellaan Pisararadan suuaukkoa ja rautatiealueen leventämistä.
 
Linnanmäen alueen kolmesta asemakaavahankkeesta keskustellaan maanantaina 28.10. klo 18 Linnamäen Poukama-salissa (Tivolikuja 1). Paikalla ovat jo klo 17 lähtien alueen kaavoittaja, liikennesuunnittelija, Pisararadan projektipäällikkö ja Linnanmäen edustajia. Linnanmäen alueen suunnittelua voi seurata tilaamalla sähköpostiin uutiskirjeen: www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet
 
Tapahtuma Facebookissa
 
Tivolitien osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteet 8.11. mennessä
Tivolitie 1:n ja Viipurinkadun kulmassa sijaitsevalle pysäköintialueelle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Autopaikat sijoitetaan pihakannen alle, ajo tapahtuu Viipurinkadulta. Osa rakentamisesta voi sijoittua Tivolitien toiselle puolelle.
 
Tivolitien osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä 8.11.2013 saakka Helsingin kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi). Kaavaluonnoksen ja palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2014.
 
Tivolitie 1:n suunnitteluaineistot
 
Linnanmäen liikenne Vauhtitielle asukkaiden toiveesta
Linnanmäen alueelle valmistellaan asemakaavaluonnosta, jossa etsitään pysyvää ratkaisua huvipuiston pysäköinnille, laajennetaan huvipuiston eteläistä sisäänkäyntiä sekä suojellaan Alppi- ja Lenininpuiston virkistykselliset ja historialliset arvot.
 
Suunnitelmista keskusteltiin edellisen kerran kahdessa asukastilaisuudessa huhtikuussa 2012. Asukkaat vastustivat ajoyhteyttä Lenininpuiston kautta vesilinnaan suunniteltuun pysäköintihalliin. Palautteessa ehdotettiin Vauhtitien ja Tivolitien avaamista ajoliikenteelle.
 
Uusissa suunnitelmissa Linnanmäen pysäköinti on sijoitettu pohjoisen sisäänkäynnin lähellä sijaitsevan nykyisen pysäköintialueen alle. Linja-autopaikoitus säilyy pysäköintikentällä. Henkilöautoliikenne pysäköintilaitokseen kulkee Vauhtitien ja Tivolitien kautta. Alppilan suunnasta Viipurinkadun kautta järjestetään ainoastaan huolto- ja linja-autoliikenne. Tivolitietä levennetään, jotta sinne saadaan mahtumaan kaksisuuntaisen liikenteen lisäksi uusi jalankulkuväylä sekä Linnanmäen huoltoliikennettä. Tivolikujan liikennejärjestelyjä on tarkoitus selkeyttää ja lisätä sinne polkupyörien pysäköintipaikkoja.
 
Pyöreään vesilinnaan on yhä suunnitteilla monitoimiareena. Toiseen vesilinnaan tulee varaus huvipuistotoiminnoille sekä varasto- ja huoltotiloille. Huvipuiston eteläisen sisäänkäynnin luo tulee uusi rakennus. Laajentumisaluetta on pienennetty asukkaiden palautteen pohjalta siten, että omenankukkapuiston ympäristö ja avokallioita jää sen ulkopuolelle. Kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua kevään 2014 aikana.
 
Linnanmäen alueen asemakaavan aineistot
 
Pisararata aiheuttaa muutoksia Eläintarhan ja Alppipuiston alueella
Tilaisuudessa esitellään lisäksi Pisararadan suunnitelmia ja keskustellaan radan rakentamisen aikaisista ja pysyvistä vaikutuksista alueella. Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien tunnelirata. Ratatunneleiden suuaukot sijoittuisivat Eläintarhan ja Alppipuiston alueille. Alppipuiston länsireunaan suunnitellaan myös rautatiealueen leventämistä ja pyörätien muutosta.
 
Pisararadan kaavaluonnos uutisessa