Malmin messuilla visioitiin ja keskusteltiin

Uutta Helsinkiä
25. lokakuuta 2013

Ensimmäisetä kertaa järjestetty Malmin messut 24.10. kiinnosti malmilaisia, joita saapui arki-iltana Malmitalolle arviolta lähes sata. Keskeisten Helsingin kaupungin virastojen järjestämä uudenlaisella tapahtumalla kaupunki halusi parantaa asukkaiden osallisuutta osana yhteisen Helsingin kehittämistä.

Tapahtumassa 24.10. Malmitalolla kaupungin asiantuntijat esittelivät lyhyillä tietoiskuilla mm. Malmin uutta roolia Helsingin verkostokaupungissa, Malmin asemanseudun uutta asemakaavoitusta ja täydennysrakentamista, katujen ja puistojen hoitoa, Pekanraitin kunnostusta, pyöräilyn kehittämistä, hissien rakentamista, täydennysrakentamista taloyhtiöön ja uusia energiamääräyksiä.

Asiantuntijat olivat koko tilaisuuden ajan kello 16–20 tavattavissa. Heiltä sai kysyä ja keskustella itseä askarruttavista asioista Malmin ja Koillis-Helsingin alueella.

Paikalle saapuneet asukkaat kyselivät ahkerasti alueensa asioista. Ainakin täydennysrakentaminen kiinnosti ja hissien puute. Useampi asukas kyseli miksi pitää tehdä niin paljon autopaikkoja, kun rakennetaan lisärakennus. Kaupungin pysäköintipolitiikka pohdittiin paljon.

Hissien tarve tuli esiin tilaisuudessa. Moni malmilainen olisi muuttamassa pientalosta kerrostaloon, mutta muutto kariutuu siihen, ettei halutussa talossa ole hissejä.

Malmin asemanseudulle suunnitellut lisärakennukset huolestuttivat läheisen pientaloalueen asukkaita. 

Pyöräkeskussuunnitelmaa ja kevyen liikenteen väylien kunnostamista pidettiin hyvänä.

Tilaisuudessa syntyi myös aktiivista keskustelua ja malmilaiset innostuivat visioimaan alueesta opiskelijakampusta. Malmilla on useita oppilaitoksia ja päivittäin noin 4000 opiskelijaa. Tilaisuudessa innostuttiin ideoimaan opiskelijakampus-imagon rakentamista.

Katujen talvihoidosta ja Pekanraitin kunnostuksen aloituksesta oli paljon kysymyksiä.

Tilaisuuden järjestivät kaupunkisuunnitteluvirasto,  rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto sekä Hissi-, Lähiö- ja Täydennysrakentamis-projektit. Tapahtumassa oli myös mukana edustaja Helsingin Yrittäjien Koillis-Helsingin yhdistyksestä.