Selvitys arvioi kaupunkibulevardimuutoksen vaikutuksia liikenteeseen

Uutta Helsinkiä
17. helmikuuta 2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa 18.2. kokouksessaan tiedoksi selvityksen, jossa arvioidaan, millaisia vaikutuksia olisi moottoritiemäisten sisääntuloväylien muuttamisella kaupunkibulevardeiksi. Selvitys toteaa, että muutoksella on merkittäviä sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia liikkumiseen ja liikenneverkkoon.

Myönteisiä vaikutuksia ovat maankäytön tiivistämisestä syntyvä matkojen lyhentyminen, tieliikenteen vähentyminen seututasolla sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kasvu. Yleiskaavan näkökulmasta merkittävä välillinen hyöty on mahdollisuus tiivistää kaupunkia ja laajentaa urbaania elinympäristöä.

Bulevardiskenaariossa sisääntuloväylien välityskyky on nykyistä huomattavasti alempi, mistä aiheutuu kielteisiä vaikutuksia. Niitä ovat tieliikenteen ruuhkautuminen, liikenteessä kuluvan kokonaisajan kasvu, liikennemäärien kasvu muussa katuverkossa, liikenneturvallisuuden heikkeneminen sekä meluun ja ilmanlaatuun liittyvät ongelmat. Lisäksi skenaarion kustannukset ovat merkittävät.

Selvitys antoi myös suosituksia bulevardivaihtoehdon kehittämiseksi. Suosituksia olivat välityskyvyn parantaminen, joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen sekä suunnitelmien tarkentaminen paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Osa seitsemästä sisääntuloväylästä todettiin muutoksen kannalta liikenteellisesti vahvemmiksi, osa haasteellisemmiksi. Myös kehittämisen keinot vaihtelivat paljon käytävittäin. Selvitys katsoi, että Vihdintien ja Tuusulanväylän eteläosat ympäristöineen ovat luontevia kohteita aloittaa väyläympäristöjen muutosten jatkosuunnittelu.

Väyläympäristöjen muutoksia mallinnettiin kolmen vuoteen 2050 katsovan vaihtoehtoskenaarion avulla. Skenaarioita verrattiin vaihtoehtoon, jossa liikenne toimii pääosin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vuoden 2035 tavoitteiden mukaisesti. Skenaarioiden pitkä aikajänne synnytti epävarmuutta esimerkiksi asennemuutosten, liikkumisen hinnan, sekä liikenneverkon ja maankäytön kehittymisen osalta.

Selvitys on laadittu liikenneverkon kehittämisen ja yleiskaavan valmistelun tueksi. Sen tavoitteena on auttaa ymmärtämään muutosten suuntia, vaikutuksia ja suuruusluokkia jo aikaisessa vaiheessa.

Selvitys: Liikenteen pitkän aikajänteen kehittämismahdollisuuksia - Osa A. Moottoritiemäisten alueiden tarkastelut

Koko esityslista löytyy Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta www.hel.fi/ksv päätöksenteko-otsikon alta.