Sillan peruskorjaus vaikuttaa liikenteeseen Olympiaterminaalin vieressä

Keskusta
17. huhtikuuta 2014

Pääsiäisen jälkeen Olympiaterminaaliin matkustavien toivotaan varaavan tavallista enemmän matka-aikaa.Olympiaterminaalin vieressä sijaitsevan Ehrenströmintien silta peruskorjataan. Samalla rakennetaan kiertoliittymä Laivasillankadun ja Ehrenströmintien risteykseen. Lisäksi välillä Ehrenströmintie - Makasiinikatu parannetaan valaistusta ja kevyen liikenteen väyliä sekä saneerataan vesiputkia.

Työt aiheuttavat keväästä loppusyksyyn merkittäviä muutoksia alueen liikenteeseen. Liikennejärjestelyt alkavat pääsiäisen jälkeen 23. huhtikuuta, ja ne kestävät lokakuun loppuun asti.

Rakennusvirasto kehottaa laivamatkustajia varaamaan hieman tavallista enemmän aikaa liikkumiseen Helsingin keskustan ja Olympiaterminaalin välillä.

Ajoneuvoliikenne: Ajoneuvoliikenteellä säilyy yhteys sekä Ehrenströmintieltä että Laivasillankadulta etelästä tultaessa pohjoiseen yhdellä ajokaistalla. Pohjoisesta tultaessa Laivasillankadun ajoneuvoliikennettä joudutaan ohjaamaan tilapäisesti raitioliikenteen kiskojen kautta 5.5.-30.5. Autoilijoita kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja huomioimaan mahdollisesti muut ajoradalla liikkuvat.

Pyöräilijät: Pyöräilijöille on ajoradan sijaan osoitettu myös turvallisempi reitti, joka kulkee Laivasillankadun ja Ehrenströmintien välisen viheralueen kautta. Reitti on opastettu maastossa.

Jalankulku: Jalankulku ohjataan työkohteen ohi opastein.

Joukkoliikenne: Raitiotieliikenteen linjat 2 ja 3 ovat poikkeusreitillä 5.5.-1.6. Korvaavasta bussiliikenteestä (bussi 3x) tiedotetaan HSL:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.hsl.fi/. Raitioliikenteen pysäkki suljetaan ja korvaavalle bussiliikenteelle perustetaan väliaikaiset pysäkit noin 100 metriä pohjoiseen Laivasillankadulle.

Kesän aikana liikennejärjestelyt muuttuvat asteittain töiden edistyessä. Paikalla on kylttiopastus suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät lokakuun loppuun. Työt valmistuvat joulukuussa 2014.

 

Lisätiedot:

Karttakuvat liikennejärjestelyistä:

http://www.hel.fi/static/hkr/temp/olympiaterminaali.pdf

Joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyt (HSL): www.hsl.fi