Viikinmäen Maarianmaanpuiston rakentaminen alkaa syksyllä

Viikki
25. huhtikuuta 2014
Viikinmäen korttelitalo valmistuu puistoalueen länsilaitaan syksyllä 2014.

Maarianmaanpuisto rakennetaan koko Viikinmäkeä palvelevaksi kaupunginosapuistoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 22.4.2014 Maarianmaanpuiston puistosuunnitelman.

Viikinmäen kallioita halkovat monet erikokoiset laaksot. Laaksoista suurin halkaisee Viikinmäen keskeltä. Laakso hyödynnetään Maarianmaanpuistona, josta tulee alueen yhteinen vehreä virkistysalue.  Puisto rajautuu pohjoisessa ja lännessä Harjannetiehen sekä idässä Aleksanteri Nevskin katuun.

Korttelitaloon valmistuu koulu ja päiväkoti

Puiston rakentaminen alkaa Viikinmäen korttelitalon (Harjannetie 36) luota pelikentän rakentamisella syksyllä 2014. Korttelitaloa rakennetaan parhaillaan ja se valmistuu syksyllä 2014 Maarianmaanpuiston länsilaitaan. Korttelitaloon sijoittuvat noin 100 lapsen päiväkoti sekä peruskoulun luokat 1–6. Toiminta alkaa vuoden 2015 alussa.

Puistoon tulee oleskelu-, skeitti- ja leikkipaikka

Maarianmaanpuiston poikki rakennetaan pohjois-eteläsuuntainen ja itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä. Eteläosaan rakennetaan oleskelu-, skeitti- ja leikkipaikka sekä pieni nurmipintainen pelikenttä, jotka tukevat vierelle rakentuvan Viikinmäen korttelitalon koulun toimintaa.

Puiston rakentaminen aloitetaan syksyllä 2014 ja loppuunsaattaminen ajoittuu vuoden 2020 tienoille. Puiston pinta-ala on noin 6 hehtaaria.

Maarianmaanpuiston rakentamiskustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa, kun arvonlisävero on nolla. Ylläpidon vuosittaiset kustannukset ovat noin 45 000 euroa.

Lisätietoja

Kaupunginhallituksen kokouksen 22.4.2014 päätöstiedote (rakennus- ja ympäristötoimen asia)