Tervetuloa kuulemistilaisuuteen Laajasalon liikenneyhteysvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista torstaina 22.5. klo 18–20

Kruunuvuorenranta
07. toukokuuta 2014

Laajasalon liikenneyhteyden vaihtoehtojen vaikutuksien arviointiin liittyen järjestetään kuulemistilaisuus torstaina 22.5. klo 18–20 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa (Kansakoulukatu 3).

Arviointiselostus yhdeksästä eri vaihtoehdosta ja niihin liittyvät tutkimukset ja selvitykset ovat nähtävillä 5.5.–3.7.2014 verkossa osoitteessa

http://www.ymparisto.fi/laajasalonraideliikenneyva

Tiivistelmä: Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdot – Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf)

Ruotsinkielinen tiivistelmä: Alternativen för spårtrafik till Degerö – Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)

Lisää aiheesta