SRV ja Stora Enso aloittavat puukerrostalojen rakentamisen Helsingin kaupungille Pukinmäkeen

Uutta Helsinkiä
12. toukokuuta 2014
Eskolantielle nousee neljä puukerrostaloa. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT sekä SRV ja Stora Enso ovat sopineet neljän 5–7-kerroksisen puukerrostalon rakentamisesta. Pukinmäen Eskolantielle kohoaviin kerrostaloihin tulee yhteensä 93 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa. Puukerrostalojen rakentaminen alkaa toukokuussa ja asuntoihin päästään muuttamaan jo reilun vuoden päästä. Nopea rakennusaika perustuu käytettyyn tilaelementtiratkaisuun.

”Kerrostalot kootaan työmaalla tehdasvalmisteisista elementeistä kuin legopalikat. Kokoaminen vie vain kolme kuukautta. Puisiin tilaelementteihin on tehtaassa asennettu ikkunat, pintamateriaalit ja kalusteet. Toimintatapa takaa laadukkaan lopputuloksen, sillä näin vältämme säävaikutukset, lämpö- ja kosteusvaihtelut sekä haasteelliset työolot”, kertoo tuotantojohtaja Antti Raunemaa SRV:stä.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT järjesti alkuvuodesta 2013 kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen Suunnittele ja Rakenna (SR) -kilpailun Helsingin Pukinmäkeen rakennettavista kerrostaloista.

”Kerrostalojen rakenteiden tuli olla puuta. Ratkaisuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta, jossa valintakriteereinä olivat tarjoushinta, energiatehokkuus ja toiminnallinen, esteettinen ja tekninen laatu”, ATT:n rakennuttamisjohtaja Risto Mykkänen sanoo.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautui CLT-rakenteinen tilaelementtitekniikalla toteutettava ratkaisu. SRV voitti urakkakilpailun yhteistyössä Stora Enson kanssa. Voittaneen kilpailuehdotuksen suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo Oy.

Kerrostalojen tilaelementit valmistetaan Stora Enson ristiin laminoiduista CLT-puulevyistä yhtiön Pälkäneen-tehtaalla Suomessa.

”Eskolantien puukerrostalokokonaisuus on oikeanlainen ratkaisu pääkaupunkiseudun haasteellisessa asuntomarkkinatilanteessa. Se on taloudellinen, turvallinen, ekologinen ja lähiympäristön huomioiva. Samalla Eskolantielle rakennettavat puukerrostalot ovat pitkään odotettu, kohtuuhintaisen ja urbaanin puurakentamisen päänavaus Helsingissä”, Stora Enso Building and Living -liiketoiminta-alueen Rakentamisen ratkaisuista vastaava johtaja Matti Mikkola kertoo.

Urbaania puurakentamista myös Jätkäsaareen

SRV ja Stora Enso rakentavat yhteistyössä Jätkäsaareen urbaanin puurakentamisen keulakuvaksi kokonaisen puukaupunkikorttelin Wood Cityn. ATT järjesti keväällä 2013 SR-kilpailun myös Jätkäsaareen rakennettavista puukerrostaloista. Kilpailun voitti SRV:n ja Stora Enson tarjous, johon perustuen kortteliin tulee kaksi puista asuinkerrostaloa arkkitehtonisesti näyttävän toimiston ja hotellin lisäksi. Kerrostalot rakennetaan samalla periaatteella kuin Eskolantien kerrostalot. Jätkäsaaren taloihin tulee noin sata asuntoa.

Valmistuttuaan Wood City on uusimman puurakentamisen taidonnäyte, jonka tarkoitus on nostaa alan osaamisen Suomessa kansainväliselle huipputasolle. Korttelin kehittäjinä ovat Stora Enso Building and Living, SRV ja ATT. Wood Cityn rakentaminen aloitetaan asunnoista syksyllä 2014. Koko kortteli on valmis 2016.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Helsinkiin kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-omistusasuntoja sekä sääntelemättömiä omistusasuntoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uudistuotannon lisäksi ATT peruskorjaa kaupunkikonsernin omistamia asuntoja.