Tule keskustelemaan Karhusaaren kaavahankkeista

Östersundom
20. toukokuuta 2014
Kartta: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Östersundomissa sijaitsevaan Karhusaareen valmistellaan kaavarunkoa, joka määrittää alueen lisärakentamisen mahdollisuudet, liikenneyhteydet ja viheralueet sekä ohjaa tulevia asemakaavan muutoksia. Saarta kehitetään merellisenä ja vehreänä huvilakaupunginosana.

Autoliikenne saareen kulkee suunnitelmassa uudella sillalla pohjoisesta Korsnäsin kautta. Sillan läheisyyteen ja Karhusaarentien varteen sijoittuu tiiviimpiä kortteleita. Saaren keskusta palveluineen muodostuu idässä Kutulökin kanavan ympärille ja Winbergin sataman läheisyyteen.

Saaren pohjois- ja luoteisosiin on suunniteltu uusia, nykyistä kaupunkimaisempia asuntoalueita. Rakennukset ovat enimmäkseen erityyppisiä pientaloja, mutta joukossa on myös enintään nelikerroksisia kerrostaloja. Karhusaarentien eteläpuolella kaavarunko mahdollistaa tonttien täydennysrakentamisen ja luo siihen tasapuoliset mahdollisuudet.

Mahdollisia julkisten palvelujen rakentamisen paikkoja on lisätty kasvavaa väestömäärää silmälläpitäen. Saaren keskiosassa on säilytetty varaus julkisten palvelujen rakennuksille. Urheilupuistoa Karhusaarentien varrella voidaan jatkossakin kehittää. Kallioiset mäkien laet säilyvät viheralueina.

Karhusaarentien länsipää mantereen puolella jäisi uuden Korsnäsin sillan myötä pois autoliikenteen käytöstä. Talosaareen esitetään uutta siltaa jalankulkijoille, pyöräilijöille ja mahdollisesti myös autoliikenteelle.

Karhusaaressa on tällä hetkellä noin 430 asukasta. Nykyiset rakennukset ovat pääosin suuria omakotitaloja tai loma-asuntoja. Merkittävä osa maasta on yksityisomistuksessa. Asukkailta ja maanomistajilta on tullut useita asemakaavan muutosaloitteita sekä ideasuunnitelmia.

Kaavarunkoa toteutetaan omistajien aloitteesta lähtevillä asemakaavamuutoksilla, joita tehdään osa-alueittain. Jos koko kaavarungon mahdollistama rakentaminen toteutuisi ja asumisväljyys olisi nykyistä huomattavasti pienempi, voisi saaren asukasluku olla arviolta noin 5000–6800 asukasta.

Karhusaaressa sijaitsevan Winbergin pienvenesataman asemakaavaa ollaan muuttamassa sataman ja sen palveluiden kehittämistä varten. Satamaan toivotaan uusia laituripaikkoja ja veneiden talvisäilytykseen sopivia rakennuksia. Kaava mahdollistaisi myös asuin- ja liiketilojen pienimuotoisen lisärakentamisen.

Tule keskustelemaan Karhusaaren suunnitelmista!

Kaavahankkeista järjestetään keskusteluilta tiistaina 27.5. klo 18–20 Kuntokallion kurssikeskuksen liikuntasalissa osoitteessa Kuntokalliontie 6. Lisäksi kaavan valmistelijoiden kanssa voi keskustella tarkemmin kaavapäivystyksessä keskiviikkona 4.6. klo 14–19 Kuntokallion kurssikeskuksen päärakennuksessa.

Työpajatyöskentelyä varten toivomme osallistujien ilmoittautuvan keskusteluiltaan perjantaihin 23.5. mennessä: kristiina.hyvari(at)hel.fi tai p. (09) 310 37454.

Hankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset ja muu valmisteluaineisto ovat esillä 20.5.–15.6.2014 mm. Winbergin sataman kahvilassa (Karhusaarentie 34), info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2) sekä kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla kohdassa Nähtävänä nyt. Suunnitelmia muokataan palautteen pohjalta. Tavoitteena on viedä kaavat kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn syksyllä 2014.

Östersundomiin laaditaan parhaillaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistä yleiskaavaa, jossa Karhusaari on mukana. Lisätietoa kaavarungosta ja yleiskaavasta verkkosivuilta www.yhteinenostersundom.fi/

 

Karhusaaren suunnitteluaineistot Helsingin karttapalvelussa

Winbergin sataman suunnitteluaineistot