Alakivenpuiston suunnitelmaa esitetään hyväksyttäväksi

Myllypuro
10. kesäkuuta 2014
Alakivenpuiston suunnitelmapiirustus.

Yleisten töiden lautakunta päätti kokouksessaan 3.6.2014 esittää kaupunginhallitukselle Alakivenpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5667/1 hyväksymistä. 

Alakivenpuisto sijaitsee Myllypurossa, Vartiokylän kaupunginosassa. Puiston alueella on voimassa oleva asemakaava nro 10937. Alakivenpuisto rajautuu lännessä Korkeakallionpuistoon, pohjoisessa Myllypuron yläasteen kouluun sekä Alakiventie 9:n tonttiin. Koillis- ja itäpuolella puisto rajautuu Alakiventien kääntöpaikkaan sekä kortteliin 45156. 

Puistoalueella sijaitsee Myllypuron entinen kaatopaikka, jonka kunnostustyöt ovat valmistuneet syyskuussa vuonna 2010. Kunnostetun alueen keskiosaan on rakennettu noin 20 metriä korkea ja halkaisijaltaan noin 140 metrin levyinen kartion muotoinen mäki. Se on rakennettu entisen kaatopaikan pilaantuneelle maalle. Jätteet on eristetty ympäristöluvan mukaisesti pystyeristysseinällä, suojakalvolla ja pintaeristyksellä. 

Puistosuunnittelun yhteydessä Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on tarkistanut omistamansa Alakiventie 6:n tontin rajauksen. Osa tontista siirtyy Helsingin kaupungin rakennusviraston hallintaan ja maisemoidaan osaksi Alakivenpuistoa. Alueen ylläpito siirtyy rakennusviraston vastuulle. 

Suunnitelman sisältö

Puistossa oleva kartio perustuu Helsingin kaupungin vuonna 2000 järjestämän kutsukilpailun voittaneen arkkitehti Mauri Korkan työryhmän ehdotukseen. Kilpailuvoittoon perustuvaa työtä ei ole tässä kaupungin taloudellisessa tilanteessa mahdollista toteuttaa, vaan alue maisemoidaan ja viimeistellään puistomaiseksi. 

Alueen käytäväverkosto on jäsennelty siten, että pääreitit palvelevat alueellisena pääreittiverkostona. Käytävät ovat kivituhkapintaisia. Thunberginraitin rakenteissa varaudutaan siihen, että se voidaan myöhemmin päällystää asfaltoiduksi pyöräilyreitiksi. Thunberginraitin ja Myllyväenpolun viereen on osoitettu hiihtolatuvaraukset. Kartion yleisilme säilytetään nykyisellään. Kartion huipulle johdetaan kapeat (0,6 m) polkuyhteydet kaikista pääraittien suunnista. Kartion laen kivituhka-alue rajataan louhekivireunuksella pieneksi pyöreäksi aukioksi. 

Kartiota ympäröivät alueet muotoillaan loivan kumpuileviksi. Maastonmuotoiluissa ja pintaverhouksissa hyödynnetään puhtaita ylijäämämaita. 

Kartion lähimmät nurmikot ovat käyttönurmikoita. Eteläosan tasaiset nurmet toimivat mm. erilaisten pelien alueina. Pääosa avoimesta alueesta toteutetaan maisemaniittyinä, joille toteutetaan leikkaamalla nurmipintaisia käytäviä ja oleskelu-/piknikpaikkoja. 

Alueen itäosan niitylle muotoillaan hulevesipainanne, joka ohjaa mutkittelevana aiheena hulevedet suunnittelualueen eteläosan nykyiseen kosteikkoon. Hulevesipainanteen yli johdetaan parrusilta kallioalueelle, jonka pinta paljastetaan ja puhdistetaan oleskelukäyttöä varten. 

Uutta metsänreunaa istutetaan puiston pohjois- ja itäreunoille. Puiston teemapuuna ovat erilaiset rungolliset ja pensasmaiset pihlajat. Lehtipuustoa täydennetään lisäksi havupuilla.

Puistoon asennetaan penkkejä, kalusteita ja roska-astioita. Lisäksi suunnitelmassa on 2 liikuntapaikkavälinettä ja hiekkapintainen koiravessa. 

Puiston valaistus muodostuu toiminnallisesta valaistuksesta ja korostusvalaistuksesta. Puistokäytävät valaistaan energiatehokkailla LED-valaisimilla ja sen lisäksi puiston yksityiskohtia valaistaan korostusvalaisimilla viihtyisyyden ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi.Kaikessa valaistuksessa pyritään energiankäytön minimointiin käyttämällä energiatehokkaita laitteita sekä uutta ohjaustekniikkaa. Ohjauksen avulla valaistusta voidaan vähentää silloin, kun se on käytön kannalta tarkoituksenmukaista. 

Alakivenpuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. 

Puistosuunnitelmaluonnosta esiteltiin asukkaille asukastilaisuudessa 8.4.2014. Lisäksi puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä 7.4.–21.4.2014 rakennusviraston Internet-sivuilla. Kaikki asiakaspalautteet on käsitelty ja huomioitu suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan. 

Kustannukset ja aikataulu 

Alakivenpuiston suunnitellun osan pinta-ala on noin 110 400 m2. Puiston rakentamisen kustannukset ovat noin 2,0 milj. euroa eli noin 18 euroa/m². 

Puisto rakennetaan vaiheittain vuosien 2014–2016 aikana.

 

Suunnitelmaselostus   nro VIO 5667/1-2

Suunnitelmapiirustus   nro VIO 5667/1

Suunnitelmapiirustus   nro VIO 5667/2