Östersundomin vesiliikenteestä valmistui selvitys

Östersundom
19. kesäkuuta 2014
Karhusaaren pienvenesatama. Kuva: Patrik Lindström

Östersundomin vesiliikenteestä on valmistunut selvitys, joka tuo esiin lähtötietoa yleiskaavan laadintaa sekä päätöksentekoprosessia varten. Selvityksessä käsitellään Östersundomin yleiskaava-alueen veneliikenteen nykytilaa sekä kaava-alueelle tulevan asutuksen ja toimintojen seurauksena kasvavaa veneliikennettä.

Lähtökohtana on, että veneliikenteen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan estää tai rajoittaa esimerkiksi kaavamerkintöjen ja ohjeiden avulla. Selvityksen on tehnyt konsulttityönä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 

Tutustu selvitykseen >>

Östersundomiin laaditaan parhaillaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistä yleiskaavaa, jossa Karhusaari on mukana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisätietoa: www.yhteinenostersundom.fi