Helsinki omistaa jo liki puolet Östersundomin maa-alueista

Östersundom
27. kesäkuuta 2014

Helsingin kaupunki on saavuttamassa virstanpylvään maanhankintatoimissaan Östersundomissa.
 
Kaupunginhallitus päätti 23.6.2014 kiinteistökaupasta, jonka myötä Helsinki on osakuntaliitoksen jälkeen hankkinut liki 90 kaupalla yli 500 hehtaaria maata Östersundomista. Yhteensä noin 15 hehtaarin kokoisten kiinteistöjen kauppahinta on hieman alle 2,6 miljoonaa euroa. Ostetut kiinteistöt sijaitsevat Porvoonväylän pohjoispuolella Rapuojantien läheisyydessä.
 
Kaupunki on keskittänyt maanhankintaansa viime vuosina Östersundomiin helpottaakseen omistusrakenteeltaan hajanaisen alueen kaavoitusta. Kaupunki omistaa tällä hetkellä Östersundomissa jo yli 1400 hehtaaria maata eli lähes puolet maa-alueista. Maanhankinta on edennyt ripeästi, sillä vielä viisi vuotta sitten vastaava omistusosuus oli 27 %. Suurin osa alueen muista maanomistajista on pieniä maa-aloja omistavia yksityishenkilöitä ja perikuntia.
 
Kaupanteko Östersundomissa jatkuu tulevinakin vuosina. Helsingin kaupunki pyrkii hankkimaan etenkin rakentamisen kannalta keskeisiä alueita. Kaavoituksen jälkeen kaupunki aikoo vuokrata tai myydä Östersundomin tontit yksittäisille toteuttajille. Näin saaduilla tuloilla voidaan rahoittaa alueen kunnallistekniikan ja julkisten palveluiden rakentamista. Kun uusi asuinalue on aikanaan valmis, Helsingin Östersundomissa asuu jopa 45 000–50 000 helsinkiläistä.