Isoisänsillan rakentaminen alkaa

Kalasatama
23. heinäkuuta 2014

Sompasaaren ja Mustikkamaan välille ryhdytään elokuussa rakentamaan siltaa. Isoisänsillan valmistuttua kevyt liikenne pääsee kulkemaan Kalasatamasta Mustikkamaalle ja Korkeasaareen muutamassa minuutissa.

Samalla sillalta rakennetaan Korkeasaareen vievä asfalttipäällysteinen Mustikkamaanraitti kevyelle liikenteelle. Urakkaan kuuluu myös kunnallisteknisiä töitä Kalasataman puolella Parrulaiturilla ja Capellan puistotiellä. Mustikkamaanraitti ja Isoisänsilta avataan liikenteelle toukokuun 2016 loppuun mennessä ja koko urakka valmistuu saman vuoden elokuun loppuun mennessä.

Isoisänsillan tuleva sijainti kartalla.

Rakennustyöt tuovat rajoituksia kevyen liikenteen kulkuun Parrulaiturilla ja Capellan puistotiellä elokuusta 2014 alkaen. Myös Mustikkamaanpolun ja siltatyömaan välisille ulkoilureiteille tulee väliaikaisia kulkurajoituksia. Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen ja työt pyritään toteuttamaan niin, että liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Kulkuyhteydet kiinteistöihin säilyvät urakan ajan.

Syyskuusta 2014 alkaen myös veneliikenteelle aiheutuu jonkin verran rajoituksia. Tarkemmista rajoituksista tiedotetaan hyvissä ajoin alueelta venepaikan vuokranneita, venekerhoja ja vesiliikennöitsijöitä.

Urakoitsijana on Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy. Rakennuttajakonsulttina ja valvojana toimii A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Helsingin kaupungilla vastaava virasto on rakennusvirasto (HKR).