Laajasalon liikenneyhteyden vaikutukset arvioitu hyväksyttävästi

Kruunuvuorenranta
10. syyskuuta 2014
Havainnekuvassa Gemma Regalis. Kuva: WSP Finland

Kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan vievän liikenneyhteyden eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia on arvioitu riittävässä laajuudessa, katsoo Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 3.9. antamassaan lausunnossa.

Arvioinnissa oli mukana yhdeksän eri vaihtoehtoa. Ely-keskus painottaa, että toteutukseen on tärkeää valita vaihtoehto, joka tukee joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen muodostumista ensisijaiseksi kulkutavaksi alueella.

Arvioinnista jätettiin seitsemän lausuntoa ja yhdeksän mielipidettä, joihin voi tutustua Ely-keskuksen verkkosivuilla. Mielipiteissä raideliikenteen ja siltojen katsottiin heikentävän Laajasalon, Mustikkamaan ja Tervasaaren virkistyskäyttömahdollisuuksia ja aiheuttavan kohtuutonta haittaa alueen purjehdustoiminnalle sekä merkittäviä muutoksia kulttuurimaisemaan.

Ely-keskuksen lausunnossa annetaan myös ohjeita jatkosuunnitteluun. Ohjeet tullaan huomioimaan asemakaavoihin liittyvissä vaikutusten arvioinneissa.

Ympäristövaikutusten arviointi päättyy Ely-keskuksen lausuntoon. Prosessi tuotti tietoa päätöksenteon tueksi. Vuoden 2015 aikana sillasta laaditaan hankesuunnitelma kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sillan asemakaava lautakuntaan lokakuussa

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyttä varten laaditaan asemakaavaa, joka mahdollistaa sillan toteuttamisen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan on tarkoitus käsitellä asiaa kokouksessaan 28.10.2014. Asemakaavan lähtökohtana on Kruunusiltojen suunnittelukilpailun voittanut ehdotus Gemma Regalis.

Marraskuussa 2014 järjestetään keskustelutilaisuus Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteydestä ja suunnitteilla olevasta siltahankkeesta.

Helsingin kaupunki suunnittelee Laajasalon länsirannalle entisen öljysataman paikalle Kruunuvuorenrannan kaupunginosaa 11 000 asukkaalle. Raideliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn silta alueelle on ollut Helsingin kaupungin tavoitteena.

Ely-keskuksen lausunto ja mielipiteet

Asemakaavan suunnitteluaineisto