Iso Roba saa uuden ilmeen

Keskusta
10. elokuuta 2015

Kaupunki on aloittamassa Ison Roobertinkadun korjaussuunnittelun. Tavoitteena on saada kävelykatu viihtyisäksi ja toimivaksi kauppakaduksi. Kadun pinta, penkit, roska-astiat sekä valaistus uusitaan. Isolla Roobertinkadulla tulee jatkossakin olemaan tilaa huolto- ja tonttiliikenteelle, terasseille sekä polkupyörien pysäköinnille. 

Korjaussuunnitelma laaditaan yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien ja kadun muiden käyttäjien kanssa. Ennen suunnittelun aloittamista elokuussa 2015 heidät kutsutaan keskustelutilaisuuteen. Myöhemmin syksyllä luvassa on myös yleisötilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia. Yleisötilaisuudesta ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse kadun varren kiinteistöille ja asukasyhdistyksille. Suunnitelmaluonnokset tulevat myös nähtäville rakennusviraston asiakaspalveluun sekä verkkosivuille syksyllä 2015.

Ison Roobertinkadun katusuunnitelma valmistuu joulukuussa 2015 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2016.

Korjaustyö on pilottikohteena investointien ilmastovaikutuksia arvioivassa hankkeessa ja Ilmastokatu-hankkeessa (www.ilmastokumppanit.fi).

Lisätietoja suunnitelmasta ja palaute:
Suunnittelualue kartalla (Iso Roobertinkatu välillä Fredrikinkatu–Yrjönkatu)