Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavaluonnos on

Kuninkaantammi
25. marraskuuta 2015

Kuninkaantammen lammenrannan asemakaavan muutosta valmistellaan. Vedenpuhdistuslaitokselta vapautuneen tekolammen ympäristöön suunnitellaan puukerrostaloja, kaupunkipientaloja sekä puistoa. Lampi kunnostetaan virkistyskäyttöön. 

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat esillä 30.11.–18.12.2015 seuraavissa paikoissa: 

  • Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5
  • kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
  • info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
  • www.hel.fi/suunnitelmat 

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 18.12.2015 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suullisesti kaavan valmistelijalle.  

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja osallisilta kaavaluonnoksesta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle keväällä 2016.